Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
001/2023 krytky  
Ing. Tomáš Segíň
J.C. Hronského 1297/18, 953 01 Zlaté Moravce
2. 1. 2023 999,60
002/2023 čistenie a pranie prádla - rok 2023  
TF čistiarenský salón
Sch. Trnavského 4, 841 01 Bratislava
9. 1. 2023 0,00
003/2023 kvapalný dusík  
Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
9. 1. 2023 0,00
004/2023 kalendáre na rok 2023 a kancelárske potreby  
MIHI.sk, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
11. 1. 2023 0,00
005/2023 spotrebný materiál pre sekvenovanie  
EKS
-
16. 1. 2023 1 696,80
006/2023 NEBNext Ultra II DNA library Prep Kit for Illumina 1x1 kit 24R  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
17. 1. 2023 695,20
007/2023 Exgene Plant SV 250  
Bohemia Genetics s.r.o.
Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk, ČR
17. 1. 2023 700,00
008/2023 T4 ligáza  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
18. 1. 2023 420,20
009/2023 syntéza primerov  
EKS
-
18. 1. 2023 1 346,00
010/2023 syntéza primerov  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 256 01 Benešov, ČR
25. 1. 2023 24,72
011/2023 kamera PROMICAM 3-5CP  
ZENA - R Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
30. 1. 2023 2 388,00
012/2023 Počítač - HP ProOne 440 23.8" G6  
EKS
-
23. 1. 2023 660,00
013/2023 tlačiareň HP Color LaserJet MFP  
EKS
-
20. 1. 2023 344,33
014/2023 softvér - Quick Photo Micro 3.2  
ZENA - R Slovakia, s.r.o
Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
6. 2. 2023 992,00
015/2023 laboratórne chemikálie  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 2. 2023 229,99
016/2023 oprava termocykléru  
Lambda Life a.s
Levočská 3, 851 01 Bratislava
10. 2. 2023 861,60
017/2023 syntéza oligonukleotidov  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 256 01 Benešov, ČR
10. 2. 2023 48,35
018/2023 chemikália - sulfadiazine  
EKS
-
13. 2. 2023 56,18
019/2023 tekutý dusík  
Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
15. 2. 2023 0,00
020/2022 mikroskúmavky  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
17. 2. 2023 85,30
021/2023 opakovaná úradná skúška (OÚS)  
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
17. 2. 2023 680,34
022/2023 pipetovacie špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 244,95
023/2023 laboratórne skúmavky a špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 257,89
024/2023 OneTaq Quick-Load 2X Master Mix with Standard Buffer - 100 rxns  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
21. 2. 2023 0,00
025/2023 All-on-one PC  
HS technology s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
21. 2. 2023 679,00
026/2023 horizontálna elektroforéza  
EKS
-
21. 2. 2023 950,00
027/2023 dewarova nádoba PL 11 Cryometal  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
21. 2. 2023 1 296,00
028/2023 sterilné špičky s filtrom  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
21. 2. 2023 78,00
029/2023 rôzne organické chemikálie  
EKS
-
22. 2. 2023 1 099,20
030/2023 zber údajov o hlavátke podunajskej na riekach Hron, Váh, Orava , Dunajec a Poprad  
Jakob Neuburg, MSc
Payergasse 2/17, 1160 Wien
27. 2. 2023 2 188,20
Začiatok  Späť
1
18
Ďalej  Koniec