Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
203/2022 agar  
EKS
-
31. 10. 2022 234,00
177/2022 polymeráza a iné chemikálie  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
14. 10. 2022 230,20
ÚGBR: 62/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky, upratovacie potreby  
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
30. 5. 2022 227,50
093/2022 chemikálie - PhiX CONTROL V3 KIT  
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
16. 6. 2022 226,60
ÚGBR: 128/2022 softvér MS Office standard (3 lic.)  
exe, a. s.
Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
7. 10. 2022 223,35
026/2022 podložné sklíčka s jamkou  
VWR International s.r.o.
Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice CZ
11. 3. 2022 216,00
ÚGBR: 130/2022 chemikálie  
Centralchem, s. r. o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
11. 10. 2022 213,96
ÚGBR: 123/2022 príprava a vykonanie STK a EK služobného automobilu  
Autohaus HINCA
Cabajská 33, 949 01 Nitra
3. 10. 2022 208,32
ÚGBR: 113/2022 atramentové náplne do tlačiarní  
MIMONI s.r.o.
Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava
27. 9. 2022 201,07
ÚGBR: 4/2022 antigénové rýchlotesty  
Kifli s. r. o.
Karpatské nám. 10A, 831 06 Bratislava
14. 1. 2022 198,00
052/2022 média na kultiváciu rastlín  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
13. 4. 2022 195,40
123/2022 extrakčný kit na huby  
VWR International GmbH
Graumanngasse 7, 1150 Vienna
16. 8. 2022 192,90
108/2022 petriho misky, sterilné  
EKS
-
19. 7. 2022 191,00
162/2022 chladnička s výparníkom Gorenie RB39FPW4  
EKS
-
7. 10. 2022 189,00
ÚGBR: 48/2022 online účasť na konferencii the Mendel Genetick Conference  
Supplier Společně, o.p.s.
Mendelovo náměstí 907/1a, Brno, ČR
26. 4. 2022 188,42
087/2022 vortex laboratórny  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
9. 6. 2022 184,00
215/2022 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořakovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
11. 11. 2022 182,27
161/2022 E-learningový kurz - prístup na jednorázové preškolenie - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Ochrana pred požiarmi  
Be-SOFT a.s.
Krakovská 23, 040 11 Košice
6. 10. 2022 180,00
109/2022 etanol  
CENTRALCHEM, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
1. 8. 2022 172,99
110/2022 silikagél s indikátorom vlhkosti  
CENTRALCHEM, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
1. 8. 2022 172,99
ÚGBR: 154/2022 chemikálie  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
2. 11. 2022 171,80
106/2022 chémia na in vitro  
EKS
-
18. 7. 2022 171,60
222/2022 oprava software  
Mgr. František Jankovič - SINET
L. Novomeského 88, 905 01 Senica
16. 11. 2022 170,00
ÚGBR: 143/2022 oprava mikroskopu  
Ing. Juraj Táčovský - ELCHEM
Jiráskova 5, 917 02 Trnava
24. 10. 2022 165,00
ÚGBR: 94/2022 lab. prístroj Hand cylinder microtome  
LABO - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
5. 8. 2022 162,00
ÚGBR: 33/2022 drobné laboratórne náradie  
KVANT s.r.o. FMFI UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
29. 3. 2022 157,82
ÚGBR: 106/2022 kancelárske potreby  
ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
21. 9. 2022 155,16
ÚGBR: 23/2022 online účasť na konferencii  
United Research Forum
1-75 Shelton St, Covent Garden, London WC2H9JQ, UK
10. 3. 2022 154,80
ÚGBR: 42/2022 sklenený laboratórny materiál  
LABO - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratilslava
13. 4. 2022 152,76
ÚGBR: 137/2022 chemikália  
BD BAMED s.r.o.
1. mája 5470/46, 901 01 Malacky
19. 10. 2022 152,10
Začiatok  Späť
9
14
Ďalej  Koniec