Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
ÚGBR: 92/2023 náhradné diely pre horáky v plynovej kotolni  
Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen
28. 6. 2023 2 314,80
050/2023 GeneAll Exgene Plant SV (250) 3+1 akcia  
Bohemia Genetics s.r.o
Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk
4. 4. 2023 2 274,00
023/2023 laboratórne skúmavky a špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 257,89
022/2023 pipetovacie špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 244,95
ÚGBR: 136/2023 pripojenie rozvádzača MaR na LAN do kotolne v budove SAV  
RelTechMaR s.r.o.
NOvý Sliváš 727/2, 951 48 Jarok
19. 9. 2023 2 230,80
244/2023 Neb enzýmy  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
27. 10. 2023 2 201,60
031/2023 zber údajov o hlavátke podunajskej na riekach Hron, Váh, Orava , Dunajec a Poprad  
Michael Grohmann, MSc.
Scheibengasse 42, 2211 Pillichsdorf
27. 2. 2023 2 188,20
030/2023 zber údajov o hlavátke podunajskej na riekach Hron, Váh, Orava , Dunajec a Poprad  
Jakob Neuburg, MSc
Payergasse 2/17, 1160 Wien
27. 2. 2023 2 188,20
089/2023 NEB enzýmy a špičky II  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
19. 5. 2023 2 102,88
186/2023 chemikálie na izoláciu DNA  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
27. 9. 2023 2 077,60
ÚGBR: 108/2023 chemikálie a laboratórny materiál  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
4. 8. 2023 2 057,62
086/2023 NEB enzýmy a špičky  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
19. 5. 2023 2 027,40
233/2023 špecializovaná analýza klimatických dát voči naskenovaným modelom stromov  
Ing. Filip Pružinec
Údolná 4380/1, 811 02 Bratislava
24. 10. 2023 2 000,00
241/2023 Pre-made libraries lane sequencing  
NOVOGENE (UK) COMPANY LTD
25 Cambridge Science Park, Milton Rd, CB40F Cambridge
27. 10. 2023 1 999,00
211/2023 NovaSeqX Plus PE 150 sekvenovanie  
NOVOGENE (UK) COMPANY LTD,
25 Cambridge Science Park, Milton Rd, CB40F Cambridge
17. 10. 2023 1 999,00
198/2023 Pre-made libraries sequencing NovaSeq X Plus (PE150-10B)  
NOVOGENE (UK) COMPANY LTD
25 Cambridge Science Park, Milton Rd, CB40F Cambridge
4. 10. 2023 1 999,00
280/2023 Neb enzýmy  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 1 985,12
273/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 982,67
082/2023 laboratórne špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
17. 5. 2023 1 961,28
227/2023 enzýmy na RADSeq  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
18. 10. 2023 1 905,78
239/2023 Notebook Lenovo Yoga 7 16IRL8 Arctic Grey  
EUROLINE computer, s.r.o.
Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin
26. 10. 2023 1 898,20
226/2023 enzýmy na RADSeq  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
18. 10. 2023 1 883,28
176/2023 Chémia na RadSeq  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
21. 9. 2023 1 869,50
113/2023 pôdne analýzy  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Giefingasse 4, 1210 Wien, Austria
15. 5. 2023 1 808,40
274/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 788,87
263/2023 Qubit kity a skúmavky, voda  
Life Technologies, s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
3. 11. 2023 1 761,06
195/2023 pipety a mikroskúmavky  
EKS
-
2. 10. 2023 1 718,86
103/2023 prístroj na analýzu pôd: VISOCOLOR Reagent case for soil analysis with PF-3 Soils s príslušenstvom  
CHEMMEA spol s r.o.
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
1. 6. 2023 1 698,00
005/2023 spotrebný materiál pre sekvenovanie  
EKS
-
16. 1. 2023 1 696,80
ÚGBR: 168/2023 laboratórny prístroj s príslušenstvom  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
6. 11. 2023 1 690,80
Začiatok  Späť
2
17
Ďalej  Koniec