Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Poskytovanie informácií pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
Neboli nájdené žiadne záznamy.