Informačná stránka organizácie SAV

Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV - Pavilón materiálových vied

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav polymérov SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9/6319
Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená