Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
10 Ochrana EZS - objekt č. 108  
Ligas s.r.o.
Štefánikova 54, 94901 Nitra
17.01.2020 66,00
100 Dodávka elektrickej energie b.č.6  
Ministerstvo obrany SR
Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra
18.02.2020 1 359,03
101 Dodávka elektrickej energie b.č.108  
Ministerstvo obrany SR
Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra
18.02.2020 452,60
102 Dodávka elektr. energie b.č. 63  
Ministerstvo obrany SR
Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra
19.02.2020 32,53
104 Oprava MV Nr -807 GK  
L.B. autos s.r.o. Lužianky
Rastislavova 1155, 951 41 Lužianky
18.02.2020 123,00
110 Služba bezpečnostnej ochrany obj. kaštieľ M. vozokany 1/20  
CORADO- SOAT, spol. s.r.o
Párovská 2, 949 01 Nitra
14.02.2020 22,27
112 Elektrická energia - M. Vozokany 2/2020  
ZSE Energia, a.s.
Štefánikova tr. 45, 94952 Nitra
18.02.2020 607,04
114 Technická podpora pri používaní geodetickýcha GIS GNSS prijímačov  
Marián Blaško
Palisády 639/9, 81103 Bratislava
19.02.2020 810,00
115 Poštové služby 1/2020  
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
19.02.2020 343,85
118 Nákup PHM  
Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
18.02.2020 335,57
119 Nakreditovanie e-stravovacích kariet  
Ticket Servis s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
18.02.2020 48,00
12 Vodné, stočné, zrážky - SNV  
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
17.01.2020 70,96
120 Elektrická energia - Košice 1/2020  
Východoslovenská energetika a.s. Košice
Mlynská 31, 042 91 Košice
19.02.2020 159,80
123 Záloha na nákup obalov na nálezy  
Myterio
Zátiší 516, 756 61 Rožnov pod Radhoštem
14.02.2020 762,73
126 Refakturované prevádzkové výdavky 1/2020  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
20.02.2020 1 704,84
127 Refakturované náklady - príplatky ku mzdám vrítnikov 4.Q2019  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
20.02.2020 1 375,46
128 Autorská odmena za vytvorenie diela  
PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Lukáčovce 212, 951 23 Lukáčovce
26.02.2020 304,57
129 Autorská odmena za vytvorenie diela  
Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
Wilsonovo nábrežie 156, 949 01 Nitra
26.02.2020 293,88
130 Refakturované náklady -odvoz odpadu 1.Q.2020  
Centrum spoločných činnostá SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
19.02.2020 4,04
131 Refakturované náklady - ochrana pred požiarmi 1/2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
19.02.2020 4,25
137 Nakreditovanie e-stravovacích kariet  
Ticket Servis s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
05.03.2020 6 260,00
138 Poplatok za znečistenie ovzdušia 2020  
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
05.03.2020 33,50
139 Štvrťročná odborná prehliadka a skúška EPS  
CZ CZ Nitra s.r.o.
Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra
11.03.2020 72,00
14 Odborný časopis predplatné 2020-2023  
Instrumentum Chauvigny
3. rue Saint Pierre B.p. 90064, FR-86300 Chauving
14.01.2020 90,00
140 Vypracovanie stanoviska k realizácii archeologic. výskumu  
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
12.03.2020 35,00
144 Opakovaná dodávka zemného plynu 3/2020  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
06.03.2020 516,00
145 Opakovaná dodávka zemného plynu SNV 3/2020  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
06.03.2020 282,00
147 Opakovaná dodávka zemného plynu KE 3/2020  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
06.03.2020 1 002,00
148 Internet 4/2020  
RUPKKI, s.r.o
Iliašovská 33, 05311 Smižany
05.03.2020 11,85
151 Nákup PHM  
Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
06.03.2020 181,35
152 Nájomné kópie 1/2020  
Xerox Limited , Bratislava
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
06.02.2020 92,77
153 Refakturované náklady - vodné, stočné, zrážky 1/2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
06.03.2020 10,86
154 Refakturované náklady - elektrická energia 1/2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
06.03.2020 13,55
155 Ochrana EZS - objekt č.6  
Ligas, s.r.o.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
06.03.2020 72,00
156 Ochrana EZS - objekt č. 108 - 2/2020  
Ligas, s.r.o.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
06.03.2020 66,00
159 Elektrická energia - M. Vozokany 3/2020  
ZSE Energia, a.s.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
11.03.2020 607,04
161 Elektrická energia - KE 2/2020  
Východoslovenská energetika a.s. Košice
Mlynská 31, 042 91 Košice
13.03.2020 146,68
17 Prevádzka knižnično - infor. systému 1-3/20  
SVOP spol.s.ro.
Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava
20.01.2020 325,73
170 Vodné - Nižná Myšľa  
Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
13.03.2020 22,45
172 Konferencia poplatok  
Confedent International
Korkeavuorenkatu 30, 00130 Helsinki
12.03.2020 334,00

1/14  Ďalej Koniec