Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
602000360 Refakturované náklady - elektr. energia - 8/2020  
Centrum spoločných činností SAV , Bratislava
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
07.10.2020 9,67
602000359 Refakturované náklady - vodné, stočné, zrážky - 8/2020  
Centrum spoločnýh činností SAV, Bratislava
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
07.10.2020 11,50
602000370 Návrh obálky  
František Hříbal
Mesačná 13, 821 02 Bratislava
IČO: 50779117
06.10.2020 150,00
602000369 Elektrická energia- IŽA 1.10.2020-30.11.2020  
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Čulenova 6, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
06.10.2020 94,55
602000368 Nákup PHM - pre MV používané na HČ  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
06.10.2020 363,98
602001264 Pomocné archeologické práce  
Schnierer PDL s.r.o
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO: 52714365
05.10.2020 2 940,84
602001263 Ubytovacie služby  
Ubytovanie Žaneta - Erik Hrivnák- EH invest
Tichá 411, 04941 Krásnohorské Podhradie
IČO: 52806243
05.10.2020 585,00
602001219 Pomocné archeologické práce  
Schnierer PDL s.r.o.
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO: 52714365
05.10.2020 2 940,84
602001261 Opakovaná dodávka zemnéhp plynu - Samova 5, Nitra  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
02.10.2020 4,00
602001260 Vodné, stočné - Slobody 26, Košice  
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460
02.10.2020 124,57
602001259 Opakovaná dodávka zemného plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
02.10.2020 288,00
602000364 Pravidelná TK - NR 807 GK  
ROBSON s.r.o.
Dlhá 106, 949 07 Nitra
IČO: 36552321
02.10.2020 46,00
602000357 Kominárske práce  
STRAKA - KOMINÁRSTVO
Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
02.10.2020 157,00
602000356 Služby technickej ochrany  
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
02.10.2020 3,98
602000355 PZP - MV NR -684 EV  
Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
02.10.2020 100,90
602000354 Opakovaná dodávka zemného plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
02.10.2020 516,00
602000353 Opakovaná dodávka zemného plynu - Mlynská 6, Spišská Nová Ves  
Slovenskýplynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
02.10.2020 282,00
602000352 Opakovaná dodávka zemného plynu - Hrnčiarska 13, Košice  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
02.10.2020 1 002,00
602000351 Prevádzka knižnično- inform. systém KIS DAWINCI  
SVOP, spol.s.r.o.
Pod rovnicami 730/2
IČO: 30775264
02.10.2020 325,73
602000350 Internet 11/2020  
RUPKKI s.r.o.
Iliašovská 33, 053 11 Smižany
IČO: 36580392
02.10.2020 11,85
602000349 Nájom, kópie  
XEROX LIMITED
Einsteinova 23,851 01 Bratislava
IČO: 30814677
02.10.2020 103,28
602001262 Ubytovanie pracovníkov  
Boyser s.r.o.
mlynská 8, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 44628846
01.10.2020 261,05
602000363 Emisná kontrola - NR 807 GK  
ROBSON, s.r.o.
Dlhá 106, 949 07 Nitra
IČO: 36552321
01.10.2020 33,00
602000347 jednorázové rúška  
Vianoce LED s.r.o
Matičná 2, 949 11 Nitra
IČO: 51974509
01.10.2020 510,00
602000346 Nakreditovanie e-stravovacích kariet  
Ticket Service, s.r.o.
Karadzičova 8
IČO: 52005551
30.09.2020 3 604,00
602001258 Oprava MV - NR 928 EV  
ALBEX Plus, s.r.o.
Novozámocká 2796/3A
IČO: 36550051
29.09.2020 154,16
602000348 Autorská odmena za vytvorenie diela  
PhDr. Gabriel Fusek
Lukáčovce 212, 951 23 Lukačovce
29.09.2020 187,92
602000345 Poskytnutie priestorov Starého zámku v Banskej Štiavnici  
Slovenské banské múzeum
Kamerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35998652
28.09.2020 500,00
602000344 Preprava a uloženie odpadu  
PRIMA Slovakia s r.o.
Nová ulica 4265/3
IČO: 36398012
28.09.2020 252,60
602000343 Oprava MV NR-807 GK  
LB autos s.r.o.
Rastislavova 1155, 951 41 Lužianky
IČO: 47601019
24.09.2020 376,00
602000342 Oprava MV NR-033 EA  
LB autos s.r.o. Lužianky
Rastislavova 1155, 951 41 Lužianky
IČO: 47601019
23.09.2020 723,00
602000341 Refakturované náklady  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
23.09.2020 103,07
602001257 PZP MV - NR 846 FU  
UNIQA poisťovňa , a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
IČO: 00653501
22.09.2020 158,16
602001233 PZP MV - NR 533 FU  
UNIQA Poisťovňa , a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
IČO: 00653501
22.09.2020 143,88
602000340 Stavebný dozor  
PSSDI s.r.o.
Vikárska 1077/13, 949 01 Nitra
IČO: 53084365
21.09.2020 2 600,00
602000339 Nákup PHM  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
18.09.2020 95,22
602000338 Rekonštrukcia strechy  
VACHUT stavebná spoločnosť, s.r.o.
Mostná 2937/56
IČO: 36692476
17.09.2020 58 457,04
602000337 Nájomné  
Alena Haydenová, Bojná
Bojná 123, 956 01 Bojná
17.09.2020 3,00
602000336 Nájomné  
Alena Haydenová
Bojná 123, 956 01 Bojná
17.09.2020 3,00
602000335 Refakturované prevádzkové náklady  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
16.09.2020 2 185,61

Začiatok Späť  2/14  Ďalej Koniec