Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
2023/CSPV_SvÚ/044 panelový prieskum - zber dát k projektu VEGA 0065  
ACRC s.r.o.
Kremnická 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35952083
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
14. 8. 2023 1 800,00
2023/CSPV-SvÚ/002 výmena a naprogramovanie LCD klávesnice zabezp. systému  
AF SPIN s.r.o.
Furčianská 95, 040 14 Košice
IČO: 36176966
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
9. 1. 2023 195,36
2023/CSPV_SvÚ/069 doručenie zásielok  
Cromwell a.s.
Lamačská 22, 841 03 Bratislava
IČO: 31353746
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
12. 12. 2023 7 461,12
2023/CSPV-SvÚ/043/1 odborné služby APF  
Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO: 45245053
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
Poznámka: Suma uvedená v českých korunách
2. 8. 2023 1 210,00
2023/CSPV_SvÚ/019 tonery  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
31. 3. 2023 187,90
2023/CSPV_SvÚ/018 výpočtová technika  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
21. 3. 2023 3 984,00
2023/CSPV_SvÚ/061 výpočtová technika a príslušenstvo  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
22. 11. 2023 3 396,00
2023/CSPV_SvÚ/054 výpočtová technika a príslušenstvo  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
2. 10. 2023 2 922,00
2023/CSPV_SvÚ/034 hélium a iné  
E-Fulfillment s.r.o.
Vojenská 2, 040 01 Košice
IČO: 51456818
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 6. 2023 198,72
2023/CSPV_SvÚ/048/1 Adobe Acrobat Pro DC MP ML  
Exe, a.s.
Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
IČO: 17321450
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
30. 8. 2023 244,80
2023/CSPV_SvÚ/037 organizačné zabezpečenie konferencie Centrovice 12.-14.6.2023  
Hotel Yasmin, Promenáda, a.s.
Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
IČO: 35908467
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 6. 2023 3 719,00
2023/CSPV_SvÚ/033 diktafón ZOOM  
Igor Rybnikár, Hudobné nástroje ePlay
Pekná 7, 971 01 Prievidza
IČO: 43577652
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
7. 6. 2023 97,00
2023/CSPV_SvÚ/029 propagačné predmety  
Ing. Horňák Ladislav - LAMIA
Milosrdenstva 22, 040 01 Košice
IČO: 30661234
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
5. 6. 2023 230,40
2023/CSPV_SvÚ/045 reklamné predmety  
Ing. Horňák Ladislav - LAMIA
Milosrdenstva 22, 040 01 Košice
IČO: 30661234
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
18. 8. 2023 539,04
2023/CSPV_SvÚ/042 oprava strechy a oprava zatečeného stropu  
INVY trade s.r.o.
Gelnicka 29, 040 11 Košice - Pereš
IČO: 46047069
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
6. 7. 2023 3 756,59
2023/CSPV-SvÚ/003 konferenčný poplatok QAK (Samar Issmailová)  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
IČO: 60076658
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
9. 1. 2023 110,00
2023/CSPV-SvÚ/007 audit projektu Visegrad  
Johanes & Partner s.r.o.
Kukorelliho 5, 901 01 Malacky
IČO: 51087596
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
20. 2. 2023 600,00
2023/CSPV_SvÚ/060 realizácia focus skupiny v rámci projektu  
Krajinka, s.r.o.
Družstevná 10, 034 03 Ružomberok
IČO: 36430978
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
22. 11. 2023 1 350,00
2023/CSPV-SvÚ/023 dabing a grafický návrh - popularizačná aplikácia SvÚ SAV  
KREADO s.r.o.
Viedenská 2642/5, 040 13 Košice-sídl. Ťahanovce
IČO: 54330661
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
21. 4. 2023 6 500,00
2023/CSPV-SvÚ/008 popularizačná infografika z výsledkov výskumu  
KREADO s.r.o.
Viedenská 2642/5, 040 13 Košice-sídl. Ťahanovce
IČO: 54330661
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
20. 2. 2023 480,00
2023/CSPV-SvÚ/010 prezentačná web stránka localhistory.sk  
KREADO s.r.o.
Viedenská 2642/5, 040 13 Košice-sídl. Ťahanovce
IČO: 54330661
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
1. 3. 2023 3 025,00
2023/CSPV_SvÚ/031 propagačné predmety  
LAVACOM trade s.r.o.
Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice
IČO: 55224334
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
5. 6. 2023 1 458,72
2023/CSPV_SvÚ/022 stravovacie služby počas konferencie  
MARATÓN s.r.o.
Strojárenská 11A, 040 01 Košice
IČO: 36570796
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
21. 4. 2023 0,00
2023/CSPV/063 smútočný veniec  
Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Šafarikovo nám. 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Podpísal: Denisa Fedáková (riaditeľka)
27. 11. 2023 136,00
2023/CSPV_SvÚ/038 konferenčný poplatok ICOLLE 2023 (Ďurkovská, Kentoš)  
Mendelevova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 61 300 Brno, ČR
IČO: 62156489
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
Poznámka: Suma je v českých korunách
21. 6. 2023 5 780,00
2023/CSPV_SvÚ/068 preklad textu zo slovenského a anglického jazyka  
Mgr. Jana Petrovová
Miškovecká 15, 040 11 Košice
IČO: 40410374
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
11. 12. 2023 510,00
2023/CSPV_SvÚ/015 tlmočenie počas konferencie (VEGA 0077)  
Mgr. Jana Petrovová
Miškovecká 15, 040 11 Košice
IČO: 40410374
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
14. 3. 2023 371,25
2023/CSPV_SvÚ/016 preklad a tlmočenie počas konferencie "Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch..."  
Mgr. Jozef Veselský
Kuzmányho 45, 040 01 Košice
IČO: 40160963
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
14. 3. 2023 371,25
2023/CSPV_SvÚ/071 štítkovač a pásky  
MICHAL ZAHORA - MIZA
Kordíky 191, 976 34 Kordíky
IČO: 44052111
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
15. 12. 2023 117,48
2023/CSPV_SvÚ/028 odznak "CSPV SAV"  
Mincovňa Kremnica, š.p.
Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica
IČO: 00010448
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
30. 5. 2023 744,00
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec