Information Page of SAS Organisation

Logo

Biomedical Research Center SAS

Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovak Republic
E-mail: 
 

Detached branches

Biotechnologické a analytické laboratóriá BMC SAV, Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV - v priestoroch Vedecko-výskumného protónového centra CVTI, ul. generála Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV, Ilkovičova č. 6, 84215 Bratislava

Institute of Neurobiology BMC SAS, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

 
Director: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
E-mail:
Phone: +421-2-5930 2401
Fax: +421-2-5477 4284
Secretariat: Bc. Zuzana Lackovičová
E-mail:
Tel: +421-2-59302 405
Fax: +421-2-5477 4284
 
Organizational Units
Cancer Research Institute BMC SAS, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Scientific Director: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

Institute of Clinical and Translational Research BMC SAS, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Scientific Director: MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

Institute of Experimental Endocrinology BMC SAS, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Scientific Director: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

Institute of Neurobiology BMC SAS, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice
Scientific Director: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Institute of Virology BMC SAS, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Scientific Director: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.