Information Page of SAS Organisation

Biomedical Research Center SAS

Current staff list:
001 - Ústav experimentálnej endokrinológie
 Mgr., PhD. Bačová, Zuzana  02/ 32295 ext. 231, 229, 239, 240
 RNDr., PhD. Bakoš, Ján  02/ 32295 ext. 232, 229, 239, 240
 Mgr., PhD. Baláž, Miroslav   
 Mgr., PhD. Balážová, Lucia   
 Mgr. Balogová, Erika  +421-2-32295257
   Bardačová, Magdaléna  +421-2-32295 ext. 237
 Mgr., PhD. Benický, Július   
 Mgr., PhD. Beňo, Milan  +421-2-32295 ext. 236
 Mgr., PhD. Beňová Liszeková, Denisa  02/ 32295 ext. 236, 237
 RNDr., PhD. Borecká, Silvia  +421-2-32295 273
 Ing., DrSc. Brtko, Július  +421-2-32295 ext. 277
 Mgr., PhD. Bujňáková Mlynarčíková, Alžbeta  02/ 32295 ext. 275, 274, 283, 286
 Mgr. Bukatová, Stanislava  +421-2-32295 231
 Mgr., PhD. Buzgóová, Katarína  +421-2-32295 ext. 218
 RNDr., PhD. Cagalinec, Michal  +421-2-32295040
 Mgr. Černáčková, Alena  +421-2-32295 ext. 227
 Mgr., PhD. Daniš, Daniel  +421-2-32295 ext. 273
 RNDr. Dobiašová, Zuzana   
 RNDr., PhD. Dobrócsyová, Viktória  02/ 32295 ext. 257, 256
 MMedSc., PhD. Dremencov, Eliyahu  09/ 1503 3639, 02/ 32295535
 MUDr., PhD. Fábryová, Ľubomíra  +421-2-32295 262
 RNDr., CSc. Farkaš, Robert  02/ 32295 ext. 235, 228, 236
 MSc. Forišek Paulová, Petronela  +421-2-32295 264
   Gajdošíková, Gizela  +421-2-32295039
 RNDr., DrSc. Gašperíková, Daniela  +421-2-32295 ext. 271
   Gorčíková, Slávka  +421-2-32295 ext. 278
 RNDr., PhD. Graban, Ján  +421-2-32295 ext. 219
 Mgr., PhD. Havránek, Tomáš  +421-2-32295 ext. 232
 RNDr., PhD. Hlaváčová, Nataša  +421-2-32295 ext. 216
 Mgr., PhD. Horváthová, Ľubica  02/ 32295 ext. 223, 211, 213
 RNDr. Hučková, Miloslava  02/ 32295 ext. 269, 258
 RNDr., PhD. Chmelová, Magdaléna  +421-2-32295 ext. 217
 PharmDr. Chomanič, Pavol  +421-2-32295219
 Mgr. Bc. Chudá, Zuzana  +421-2-32295 217
   Janatová, Katarína  +421-2-32295 ext. 240
 prof. PharmDr., DrSc. Ježová, Daniela  +421-2-32295 ext. 215
 Mgr., PhD. Kaločayová, Barbora  +421-2-3229 5418
 MUDr., PhD. Kapsdorfer, Daniela  +421-2-32295 ext. 219
 Mgr. Karailiev, Peter  +421-2-32295 ext. 217
 RNDr., PhD. Karailievová, Lucia  +421-2-32295 ext. 218
 RNDr., DrSc. Kiss, Alexander  02/ 32295 ext. 225, 211, 213
 prof. MUDr., DrSc. Klimeš, Iwar
Emeritus Employee
 +421-2-32295 ext. 272
 Mgr., PhD. Kovaničová, Zuzana  +421-2-32295 ext. 262
 doc. MUDr., PhD. Krahulec, Boris   
 Ing., PhD. Kršková, Katarína  +421-2-32295 ext. 255
 Mgr., PhD. Krumpolec, Patrik  +421-2-32295 ext. 262
 Mgr. Kučerová, Renáta  +421-2-32295 264
 Mgr., PhD. Kurdiová, Timea  +421-2-32295 ext. 2262
 Mgr. Laiferová, Nikoleta  +421-2-32295 264
 M.S. Lauková, Marcela   
 Mgr. Laurovič, Jakub  +421-2-32295 262
 MVDr., CSc. Líška, Ján   
 Mgr. Litváková, Viera   
 Mgr., PhD. Macejová, Dana  02/ 32295 ext. 276, 283, 286
 Mgr. Melišková, Veronika  +421-2-32295232
 doc. MUDr. MSc., PhD. Minárik, Peter  +421-2-32295 262
   Mitková, Alica  02/ 32295 ext. 267, 268
 Mgr., PhD. Monček, Fedor   
 Ing. Mosná, Barbora  +421-2-32295286
 prof. MUDr., PhD. Mravec, Boris  +421-2-32295 ext. 226
 Mgr. Nemec, Michal  +421-2-32295 ext. 264
   Novota, Ladislav  +421-2-32295036
 RNDr., CSc. Novotová, Marta  +421-2-32295037
 Mgr. Oravcová, Henrieta   
 RNDr., PhD. Osacká, Jana  02/ 32295 ext. 214, 223, 211, 213
 RNDr., CSc. Pavelková, Jana  +421-2-32295038
 doc. PharmDr., PhD. Pirník, Zdenko  02/ 32295 ext. 223, 211
 RNDr., PhD. Puhová, Agneša  +421-2-32295 ext. 221
 MSc. Rambani, Vibhuti  +421-2-32295 273
 Ing. Reichová, Alexandra  +421-2-32295 ext. 230
 Mgr. Rokytová, Ivana  +421-2-32295 ext. 282
 Mgr. Sadloňová, Anna  +421-2-32295 230
 Mgr., CSc. Scsuková, Soňa  02/ 32295 ext. 900, 274, 283
 MUDr., PhD. Schön, Martin  +421-2-32295 ext. 262
 Mgr. Slobodová, Lucia  +421-2-32295 ext. 262
 Mgr. Slobodová, Zuzana  +421-2-32295273
 Mgr., PhD. Srančíková, Annamária  +421-2-32295231
 doc. MUDr., PhD. Staník, Juraj  02/32295 273, 271
 MUDr., PhD. Staníková, Daniela  02/32295 273, 271
 prof. MUDr., CSc. Šimko, Fedor  +421-2-32295 ext. 242
 RNDr., PhD. Škopková, Martina  02/ 32295 ext. 273, 260
 MUDr., DrSc. Štrbák, Vladimír  +421-2-32295 ext. 233
 MUDr. Tibenský, Miroslav  +421-2-32295 227
 Ing., PhD. Tillinger, Andrej  02/ 32295 ext. 227, 212, 213
 Mgr., PhD. Tomková, Mária  02/32295 264, 262
 Ing., PhD. Toporová, Lucia  02/ 32295 ext. 276, 283, 286
 doc. MUDr., PhD. Ukropcová, Barbara  +421-2-32295 ext. 261
 Mgr., DrSc. Ukropec, Jozef  +421-2-32295 ext. 263
 Mgr. Valkovičová, Terézia  +421-2-32295273
 MUDr. RNDr., PhD. Varga, Lukáš  +421-2-32295 ext. 269
 Ing., PhD. Vargovič, Peter  02/ 32295 ext. 279, 281, 282
 RNDr., CSc. Zahradník, Ivan  +421-2-32295041
 Ing., DrSc. Zahradníková, Alexandra  +421-2-32295034
 RNDr., PhD. Zahradníková, ml., Alexandra  +421-2-32295035
   Zemeková, Dana  +421-2-32295 ext. 274
 Ing., CSc. Zorad, Štefan  +421-2-32295 ext. 250
   Žilavá, Ľudmila  +421-2-32295 ext. 220
002 - Ústav experimentálnej onkológie
 doc. Ing., DrSc. Altaner, Čestmír  +421-2-3229 5142
 Mgr., PhD. Bábelová, Andrea  +421-2-3229 5177 (ext. 2177)
 doc. Ing., DrSc. Beliaev, Igor  +421-2-3229 5119
 Mgr. Bérešová, Katarína  +421-2-32295 118
 RNDr., DrSc. Bízik, Jozef  +421-2-32295148
 Mgr. Blažíčková, Michaela  +421-2-32295 175
 MVDr., PhD. Borszéková Pulzová, Lucia  +421-2-32295121
 Mgr. Buociková, Verona  +421-2-32295 138
 Ing., PhD. Buríková, Monika  +421-2-3229 5143
 Mgr., PhD. Cihová, Marína  +421-2-3229 5136
 RNDr., PhD. Čierniková, Soňa  +421-2-3229 5198
 Ing., PhD. Čipák, Ľuboš  +421-2-32295 171
 Ing., PhD. Čipáková, Ingrid  +421-2-32295 171
 Ing., PhD. Demková, Lucia  +421-2-3229 5143
 MUDr. Dubovan, Peter   
   Dubrovčáková, Mária  +421-2-3229 5145
 Mgr., PhD. Durdík, Matúš  +421-2-3229 5118
 Mgr. Durdíková, Kristína  02/ 3229 5130, 116
 Mgr., PhD. Ďuriníková, Erika  +421-2-32295136
 RNDr., CSc. Fridrichová, Ivana  +421-2-32295188
 RNDr., CSc. Gábelová, Alena  +421-2-32295177
 RNDr., PhD. Goffa, Eduard  +421-2-32295129
 RNDr., PhD. Gronesová, Paulína  +421-2-3229 5158
 PhD. Gulati, Sachin   
 Ing., PhD. Gurská, Soňa  +421-2-3229 5175
 Mgr., PhD. Gurský, Ján  +421-2-3229 5121
 Mgr. Holíčková, Andrea  +421-2-32295 130
 Mgr., PhD. Horváthová, Eva  +421-2-3229 5121
 RNDr., PhD. Horváthová Kajabová, Viera  +421-2-32295 189
 Mgr. Hricovíniová, Jana  +421-2-32295 175
   Hurbanová, Lenka  02/ 3229 5126, 115
 Bc. Húsková, Gertrúda  02/ 3229 5179, 181
 MSc. Chokhachi Baradaran, Pooneh   
 RNDr., PhD. Cholujová, Dana  +421-2-3229 5159
 Mgr., PhD. Chovanec, Miroslav  +421-2-3229 5127
 Mgr., PhD. Jakl, Lukáš  +421-2-32295118
 Ing. Jakubechová, Jana   
 RNDr., PhD. Jakubíková, Jana  +421-2-3229 5159
   Jányová, Andrea  +421-2-3229 5126
 Mgr. Jurčík, Ján  +421-2-32295174
 Mgr. Jurčík, Matúš  +421-2-59302174
 RNDr., PhD. Jurkovičová, Dana  +421-2-32295 131
 doc. MUDr., PhD. Kajo, Karol  +421-911 648 766
 RNDr. Ing., PhD. Kaľavská, Katarína  +421-2-5932 7317
 Mgr., PhD. Kalinková, Lenka  +421-2-32295 191
 Mgr. Kopecká, Kristína  +421-2-32295 178
 Mgr., PhD. Košík, Pavol  02/ 32295118, 123
 RNDr., PhD. Kozics, Katarína  +421-2-32295176
 RNDr., PhD. Kozovská, Zuzana  +421-2-32295138
 RNDr., PhD. Kretová, Miroslava  +421-2-32295174
 Mgr., DrSc. Kučerová, Lucia  +421-2-32295 147
 Mgr. Kulcsár, Ľudovít   
   Líneková, Alena  +421-2-3229 5144
 Mgr. Majerová, Karolína  +421-2-32295136
 Mgr., PhD. Mániková, Dominika  +421-2-32295 129
 RNDr., CSc. Marková, Eva  02/ 3229 5120, 117
 RNDr., PhD. Matúšková, Miroslava  +421-2-32295147
 prof. MUDr., DrSc. Mego, Michal   
 Mgr. Menčik, Karolina   
 RNDr., PhD. Mesárošová, Monika  +421-2-32295176
 Mgr., PhD. Miklíková, Svetlana  +421-2-32295136
 Mgr., PhD. Mikolášková, Barbora  +421-2-32295179
 Mgr. Moravčíková, Andrea  +421-44 438 2974
 Mgr., PhD. Nikolaieva, Nataliia   
 RNDr., PhD. Osadská, Michaela   
 RNDr. Páltiková, Vladimíra   
 Mgr. Petrovičová, Petra  +421-44 438 2974
 Mgr. Plavá, Jana  +421-2 -3229 5143
 Mgr. Ploth, Kristína  +421-2-32295 143
 Ing., PhD. Poturnajová, Martina  02/ 3229 5137, 139
 MUDr. Rázus, Martin   
   Repaská, Veronika  +421-2-32295 144
 Bc. Rojiková, Lucia  +421-2-32295144
 Mgr. Roška, Jan  +421-2-32295130
 RNDr., PhD. Sedláčková, Eva  +421-2-3229 5176
 RNDr., DrSc. Sedlák, Ján  +421-2-3229 5152
 Mgr. Selický, Tomáš  +421-2-32295 198
 Ing., PhD. Schmidtová, Silvia  +421-2-3229 5136
 Mgr., PhD. Smolková, Božena  +421-2-32295 138
 Mgr., PhD. Svitková, Barbora  +421-2-322 95 175
 Mgr., PhD. Svobodová, Helena   
 Mgr., PhD. Šelc, Michal  +421-2-3229 5177 (ext. 2177)
 RNDr., PhD. Šestáková, Zuzana  02/ 3229 5131, 115
 MVDr. Šišková, Viera  +421-2-32295 151
 RNDr., CSc. Škorvaga, Milan  +421-2-32295 ext. 120
 RNDr., PhD. Šramková, Monika  +421-2-32295176
   Števurková, Viola  +421-2-32295 200
 MUDr., PhD. Tomáš, Miroslav   
 RNDr., PhD. Toro, Lenka  +421-2-32295136
 RNDr., PhD. Tyčiaková, Silvia  +421-2-3229 5137
   Vlasáková, Danuša  02/ 3229 5126, 116
 Ing., PhD. Wagner, Alexandra   
 RNDr., PhD. Wachsmannová, Lenka  +421-2-32295 200
 Mgr. Zastko, Lucián  +421-44 438 2974
 Mgr., PhD. Zmetáková, Iveta  +421-2-32295 190
003 - Ústav klinického a translačného výskumu
 MUDr., PhD. Bendžala, Matej   
 Mgr., PhD. Grman, Marián  +421-2-3229 5323
 Mgr. Hakošová, Nadežda   
 Mgr. Havranová, Andrea  +421-2-32295 ext. 252
 RNDr., CSc. Hudecová, Soňa  +421-903458316
 Mgr. Chovancová, Barbora  +421-2-3229 5313
 doc. MUDr., DrSc. Imrich, Richard  +421-2-3229 5243
 prof. RNDr., DrSc. Kádaši, Ľudevít  +421-2-9014 9444
 prof. Ing., DrSc. Križanová, Oľga  +421-2-3229 5312
 Mgr. Kubiritová, Zuzana  +421-2-60296111 ext.637
 Mgr., PhD. Lišková, Veronika  +421-2-3229 5314
 Mgr. Medová, Veronika   
 Mgr., PhD. Mišák, Anton  +421-2-3229 5323
 Mgr. Mócová, Angelika   
 RNDr., DrSc. Ondriaš, Karol  +421-2-3229 5319
 MUDr., PhD. Penesová, Adela  +421-2-3229 5245
 MUDr., PhD. Rádiková, Žofia  +421-2-32295 ext. 246
 RNDr., PhD. Radvánszky, Ján  +421-2-6029 6653
   Szomolay, Ildikó  +421-2-6029 6405
   Šírová, Marta  +421-2-3229 5313
 Mgr., PhD. Šoltýsová, Andrea  +421-2-90142050
 Mgr., PhD. Tomášová, Lenka  +421-2-3229 5323
 MUDr., PhD. Vlček, Miroslav  +421-2-3229 5244
 Mgr., PhD. Zaťková, Andrea  +421-911-466599
004 - Virologický ústav
 Mgr., PhD. Bánová, Radivojka  02/ 59302 432, 406
 RNDr., PhD. Baráthová, Monika  02/ 59302439, 461
 Mgr., PhD. Bartíková, Pavlína  +421-2-59302425
 RNDr., PhD. Bartošová, Mária  +421-2-59302439
 RNDr., PhD. Belvončíková, Petra  +421-2-59302439
 Mgr. Benko, Mário  +421-2-59302460
 Mgr. Beňová, Kristína  +421-2-59302440
 RNDr., DrSc. Betáková, Tatiana  +421-2-59302440
 Ing. Boldišová, Eva  +421-2-59302431
 Mgr. Boršová, Kristína  +421-2-59302424
 RNDr., PhD. Briestenská, Katarína  +421-2-59302 444
 Mgr., PhD. Bullová, Petra  +421-2-59302439
 RNDr., PhD. Csáderová, Lucia  02/59302438, 461
 MVDr. Csicsay, František  +421-2-59302430
 RNDr., PhD. Čabanová, Viktória  +421-2-59302424
 Mgr., PhD. Danchenko, Maksym  +421-2-5930 2406
 Mgr., PhD. Flores-Ramírez, Gabriela  +421-2-59302406
 RNDr., PhD. Fogelová, Margaréta  +421-2-59302450
 RNDr., PhD. Fumačová Havlíková, Sabína  +421-2-59302428
 RNDr., CSc. Gibadulinová, Adriana  02/ 59302438,441
 Ing., DrSc. Glasa, Miroslav  +421-2-59302446
 PharmDr., PhD. Goliaš, Tereza  +421-2-59302451
 RNDr., PhD. Grossmannová, Katarína  +421-2-59302438
 Mgr. Hancková, Miriam  +421-2-59302 457
 RNDr., PhD. Hollý, Jaroslav  +421-2-59302444
 Mgr., PhD. Hulíková, Alžbeta  +421-2-59302438
   Chabroňová, Zuzana  +421-2-59302424
   Išová, Jana  +421-2-59302438
 RNDr., PhD. Jakubcová, Lucia  +421-2 59302444
 RNDr. Jelenská, Lenka  +421-2-59302438
 doc. RNDr., CSc. Kabát, Peter  +421-2-59302426
 Mgr., PhD. Kajanová, Ivana  +421-2-59302438
 RNDr., PhD. Kempová, Viera  +421-2-59302435
 RNDr., DrSc. Klempa, Boris  +421-2-59302465
 Mgr. Kocianová, Eva  +421-2-59302 407
 RNDr., PhD. Koči, Juraj  +421-2-59302428
   Kohanyi, Radoslav  +421-2-59302413
 MVDr., DrSc. Kopáček, Juraj  +421-2-59302 404
   Kosorinová, Alena  +421-2-59302438
 RNDr., CSc. Kostolanský, František  +421-2-59302.454
 Mgr. Kubašová, Veronika  +421-2-59302 407
 RNDr., DrSc. Kúdelová, Marcela  +421-2-59302434
 Mgr. Kudlová, Lucia   
 RNDr., PhD. Labudová, Martina  +421-2-59302438
 MUDr., CSc. Lakota, Ján  +421-2-59302433
 Mgr. Lenhartová, Simona  02/59302460, 437
   Letáková, Mária   
 RNDr., PhD. Ličková, Martina  +421-2-59302.428
 RNDr., PhD. Lopušná, Katarína  +421-2-59302460
 RNDr., PhD. Lukáčiková, Ľubomíra  +421-2-59302438
 Mgr. Mikušová, Miriam  +421-2-59302444
 Mgr., PhD. Minichová, Lenka  +421-2-59302431
 prof. RNDr., DrSc. Mistríková, Jela  02/59302.426, 54773172
   Mišovičová, Margita  +421-2-59302417
 PhD. Navarrete, Fernando   
 Mgr., PhD. Nemčovičová, Ivana  +421-2-59302435
 PhDr. Nováková, Eva  +421-2-59302424
 RNDr. Ovečková, Ingrid  +421-2-59302.438
 Ing. Palkovičová, Katarína  +421-2-59302.430
 prof. RNDr., DrSc. Pastorek, Jaromír
Emeritus Employee
 +421-2-3229 5006
 prof. RNDr., DrSc. Pastoreková, Silvia  +421-2-5930 2401
 Mgr., PhD. Polčicová, Katarína  +421-2-59302421
 Mgr., PhD. Predajňa, Lukáš  +421-2-59302447
 Ing. Puzderová, Barbora  +421-2-59302 439
 Mgr., PhD. Quevedo Diaz, Marco  +421-2-59302430
 RNDr., PhD. Režuchová, Ingeborg  +421-2-59302439
 RNDr. Sedláková, Oľga  02/ 59302.438, 441
 RNDr., PhD. Sekeyová, Zuzana  +421-2-59302433
   Siebenstichová, Marta  +421-2-59302456
 RNDr., PhD. Sihelská, Nina  +421-2-59302447
 RNDr., PhD. Sláviková, Monika  +421-2-59302.424
 Mgr. Strapcová, Sabína  +421-2-59302 439
   Szalayová, Renáta  +421-2-59302.433
 RNDr., PhD. Šebová, Radka  +421-2-59302460
 RNDr., PhD. Šimko, Veronika  +421-2-59302438
 Mgr. Šišková, Michaela   
 Ing., DrSc. Škultéty, Ľudovít  +421-2-59302418
 RNDr., PhD. Škvarková, Lucia  +421-2-59302439
 Mgr., PhD. Špitalská, Eva  +421-2-59302430
 Mgr., PhD. Štibrániová, Iveta  +421-2-59302425
 RNDr., CSc. Šubr, Zdeno  +421-2-59302.447
 RNDr., PhD. Švančarová, Petra  +421-2-59302457
 Mgr., PhD. Švastová, Eliška  +421-2-59302404
 RNDr., PhD. Takáčová, Martina  +421-2-59302461
   Tarábková, Kvetoslava  +421-2-59302451
 Mgr. Tomašechová, Jana   
 Ing., PhD. Tomášková, Jana  +421-2-59302421
 RNDr., PhD. Tomčíková, Karolína  02/ 59302450, 444
 RNDr., DrSc. Varečková, Eva  +421-2-59302427
   Vieriková, Jana  +421-2-59302431
 RNDr., CSc. Zaťovičová, Miriam  02/ 59302438, 441
005 - Neurobiologický ústav
 Mgr. Arnoul, Petra   
 RNDr., PhD. Bačová, Mária  +421-55-727 6210
 RNDr. Bagi, Jozef  055-727 6237
 Mgr. Barkács, Zuzana   
   Beňová, Gabriela   
 RNDr., PhD. Bimbová, Katarína  +421-55-727 6210
 RNDr., PhD. Blaško, Juraj   
   Bodnárová, Viera  +421-55-727 6243
 RNDr., PhD. Bonová, Petra  +421-55-727 6226
 RNDr., PhD. Demkovičová, Erika   
 Mgr. Dzurjašková, Zuzana  +421-55-727 6212
 RNDr., PhD. Fabianová, Kamila  +421-55-727 6210
 RNDr. Fedorová, Jana  +421 55 72 76 210
 RNDr., CSc. Gálik, Ján  +421-55-727 6200
 RNDr., CSc. Gottlieb, Miroslav
Emeritus Employee
 +421-55-727 6226
 RNDr., PhD. Gruľová, Ivana   
 RNDr. Jachová, Jana   
 RNDr., PhD. Jergová, Stanislava   
   Jurčík, Ivan  +421-55-727 6285
   Jurušová, Dana  +421-55-727 6231
   Kalinčáková, Jolana  +421-55-727 6219
 RNDr., PhD. Kisucká, Alexandra  +421-55-727 6214
   Krutková, Eva  +421-55-727 6243
 RNDr., DrSc. Lukáčová, Nadežda  +421-55-727 6225
 RNDr. Mačáková, Ľubica   
 MUDr. Maršala, Martin   
 RNDr., PhD. Martončíková, Marcela  +421-55-727 6222
 RNDr., PhD. Mucha, Rastislav   
 MVDr., PhD. Némethová, Miroslava  +421-55-727 6233
 RNDr., PhD. Papcúnová, Štefánia   
 RNDr., PhD. Pavel, Jaroslav  +421-55-727 6221
 RNDr., CSc. Račeková, Enikö  +421-55-727 6218
 RNDr., PhD. Stropkovská, Andrea  +421-55-727 6214
 MVDr., PhD. Székiová, Eva  +421-55-727 6214
   Štefanisková, Denisa  +421-55-727 6243
 MVDr., CSc. Vanický, Ivo  +421-55-727 6236
 RNDr., PhD. Žideková, Monika   
200 - Právno-organizačný úsek
   Bílková, Mária  +421-2-59302 420
 Ing. Dubová, Viera  +421-2-59302 476
 Ing. Fialová, Gabriela  +421-2 -3229 5105
 Ing. Javorská, Stela  +421-259302416
 Mgr. Kindlová, Karin  +421-2-59302416
 Ing., PhD. Kósa, Csaba  +421-2-32295016
 Mgr. Košová, Annamária  +421-55-727 6201
 Ing. Kováčová, Ivona  +421-55-727 6204
 Bc. Lackovičová, Zuzana  +421-2-59302 405
 Ing. Martel, Irena  +421-2-32295 249
 Mgr. Melichar, Dávid  +421-2-59302469
 JUDr. Šárniková, Iveta  +421-2-59302400
 Mgr. Vetrecin Čeplíková, Zuzana  +421-2-59302414
 Mgr. Zahradníková, Veronika  +421-2-3229 5026
300 - Ekonomický úsek
 Ing. Birčáková, Marcela  +421-2-32295020
   Hlaváčová, Miroslava  +421-2-32295023
 Ing. Karabová, Karin  +421-2-32295248
 Ing. Kovanoglou Andrášiková, Andrea  +421-2-32295018
 Mgr. Krasoňová, Hana  +421-2-32295017
 Bc. Krasulová, Katarína   
 Ing. Lukasová, Jana  +421-2-32295019
 Mgr. Mikušková, Eva  +421-2-3229 5103
 Ing. Polakovičová, Zuzana  32295100
   Poldaufová, Milada  +421-2-32295024
 Ing. Predajňová, Ľubica  +421-2-32295021
 Ing. Radová, Katarína  +421-2-32295022
   Rajciová, Blažena  +421-2-59302455
   Vachálková Kopřivová, Lucia  +421-2-32295103
   Vaňovičová, Zita  +421-2-32295108
 Mgr. Zacharová, Jana  +421-2-32295025
400 - Projektový úsek
 Ing., PhD. Blahová, Jana  +421-2-59302419
 Mgr. Kunová, Silvia  +421-2-59302445
 Ing. Ševčíková, Viera  +421-2-59302445
 Mgr. Šipošová, Tatiana  +421-2-59302402
500 - Technický úsek
 Ing. Batelka, Vladimír   
   Búzeková, Anna   
   Cigánová, Dagmar   
   Čechovič, Štefan  +421-2-32295 ext. 280
   Dobročka, Kornel  +421-2-59302415
   Gál, Jozef  +421-2-3229 5111
   Halás, Milan   
   Hanczko, Marián  +421-2-59302409
   Haruštiaková, Viera   
   Kavalírová, Jana  +421-2-59302408
   Kovarský, Dušan  +421-2-59302408
   Krajčírová, Iveta  +421-2-59302.453
   Mackovičová, Darina   
   Pešková, Eva  +421-2-3229 5144
 Ing. Pevný, Štefan   
   Rojik, Vladimír  +421-2-59302409
   Ruppert, Filip  +421-2-32295000
   Rybecká, Nora   
   Slušný, Milan  +421-2-59302462
   Sopúšková, Ľubica  +421-2-59302410
   Šajánek, Milan  +421-2-32295 ext. 280
   Števurka, Igor  +421-2-3229 5110
   Žužičová, Regina  +421-2-32295000
700 - Redakcie vedeckých časopisov
 RNDr. Bártová, Ľubomíra  +421-2-59302412
 Ing., DrSc. Brozmanová, Jela  +421-2-3229 5114
 RNDr., PhD. Mach, Mojmír   
 Ing. Sedláková, Katarína  +421-2-3229 5114
807 - Biotechnologické a analytické laboratóriá
 Mgr. Antolová, Martina   
   Cabrnochová, Emília   
 RNDr., PhD. Fecková, Barbora   
 Ing. Genčúrová, Veronika   
 Mgr. Karaffová, Natália   
   Kaščáková, Daniela   
   Kipikašová, Danka   
 Mgr. Klimko, Lukáš   
   Kokindová, Adriána   
   Koľšovská, Renáta   
 Bc. Krescanková, Anna   
   Krivá, Mária   
 RNDr. Miklošová, Marta  +421-51-4562355
   Mišeková, Monika   
   Reváková, Helena   
   Semanová, Antónia   
 MVDr. Struková, Jana   
   Vavreková, Marta   
 RNDr., CSc. Zelník, Vladimír  +421-2-59302463
811 - Špecializované laboratórium bioinformatiky
 Ing., PhD. Karhánek, Miloslav  +421-2-32295 289
 PhD. Suchánek, Jaromír  +421-2-32295 288

Editors: