Informačná stránka organizácie SAV

Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Sibírska 1
917 01 Trnava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená