Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
201900040 motorová píla  
Zoltán Szabó - WOODSMAN
Žitavská 95, 946 38 Virt
IČO: 46750398
Objednávka: 8/2020
24.01.2020 499,00
202000001 internet  
UPC broadband Slovakia
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
IČO: 35971967
Zmluva: V./555/2019/R
08.01.2020 226,80
202000002 vrátenie obalu  
Centralchem, s.r.o.
Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 2020456075
Objednávka: 287/2019
09.01.2020 -24,00
202000003 cestovné lístky  
Tatry mountains resort, a.s.
Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31560636
Zmluva: VII./396/2016/R
09.01.2020 9,00
202000004 telefony Nemčok  
RAINSIDE s.r.o.
Teslova 43, 821 02 Bratislava
IČO: 31386946
Zmluva: VII./573/2019/R
09.01.2020 11,24
202000005 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
09.01.2020 97,97
202000006 energia Cesta Mládeže  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
09.01.2020 472,05
202000007 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
09.01.2020 130,90
202000008 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
09.01.2020 306,86
202000009 telefony GF  
Slovak Telekom, s.r.o.
Bajkalská 28,817 62
IČO: 35763469
Zmluva: TP3082160914911
09.01.2020 177,89
202000010 krtkovanie odpadovej rúry  
Stavomal Slovakia, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
IČO: 36231371
Objednávka: 261/2019
10.01.2020 345,25
202000011 oprava WC  
Stavomal Slovakia, s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
IČO: 36231371
Objednávka: 15/2019
10.01.2020 248,40
202000012 telefony GL  
Swan, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47258314
Zmluva: VII./179/2011/R
10.01.2020 48,96
202000013 údržba zelene 1.Q 2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: VII./548/2019/R
10.01.2020 530,35
202000014 gastrolístky  
UP Slovensko
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 2/2020
10.01.2020 2 285,20
202000015 energie Šrobárova Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
13.01.2020 11,64
202000016 energie Vyhne  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
13.01.2020 127,51
202000017 energie Liptovská Anna  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
13.01.2020 -42,16
202000018 energie Vyhne  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
13.01.2020 4,12
202000019 energie BB  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
13.01.2020 -619,19
202000020 vyúčtovanie PHM  
Diners Club Slovakia ,s.r.o.
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 35757086
Zmluva: VII./236/2004/R
13.01.2020 56,74
202000021 vodné, stočné Hurbanovo  
MsVaK
Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
IČO: 36561193
Zmluva: VII./356/2015/R
13.01.2020 66,32
202000022 energie Smolenice 1.Q.  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: IV./330/2015/R
13.01.2020 506,75
202000023 stravné lístky  
Igor Goruša - I.E.G., Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Objednávka: 3/2020
15.01.2020 137,55
2020000238 údržba výťahu GL BB 7/2020  
SLOVAKIA LIFTS, s. r. o.
Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44194251
Zmluva: I./397/2015/R
03.07.2020 25,20
202000024 telefony GF  
Chemický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
IČO: 00166618
15.01.2020 34,14
202000025 prenos dát  
SITEL - V SAT
Zemplínska 6, 040 01 Košice
IČO: 31700373
Zmluva: 1052003
15.01.2020 1 663,20
202000026 plyn Gl  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./327/2016/R
16.01.2020 1 306,00
202000027 plyn Hurbanovo  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./326/2016/R
16.01.2020 371,00
202000028 plyn Hurbanovo  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: V./462/2017/R
16.01.2020 11,00
202000029 energie Valašská  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38
IČO: 00037869
Zmluva: II./535/2018/R
16.01.2020 1 303,00
202000030 energie Vyhne  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38
IČO: 00037869
Zmluva: II./536/2018/407/2019/R
16.01.2020 63,00
202000031 energie Kolonica  
Východoslovenská energetika, a,s,
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
Zmluva: VII./403/2011/R
16.01.2020 -21,44
202000032 plyn GL+BB preplatok  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./327/2016/R
16.01.2020 -382,63
202000033 energie Stebnícka Huta  
Východoslovenská energetika, a,s,
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
Zmluva: VII./403/2011/R
20.01.2020 -31,82
202000034 energie GL  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: VII./548/2019/R
20.01.2020 127,56
202000035 energie Valašská  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38
IČO: 00037869
Zmluva: II./535/2018/R
20.01.2020 -685,70
202000036 plyn Hurbanovo  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./326/2016/R
20.01.2020 611,06
202000037 plyn Hurbanovo  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: V./462/2017/R
20.01.2020 -2,38
202000038 telefony GF  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Zmluva: 138047030
20.01.2020 181,52

1/12  Ďalej Koniec