Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
202000451 gastrolístky  
UP Slovensko
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 170/2020
29.10.2020 4 676,96
202000450 vyúčtovanie energií St. Lesná 3.Q  
Astronomický ústav SAV
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO: 00166529
Zmluva: 1/97
28.10.2020 1 228,95
202000449 vyúčtovanie energiíí Valašská 3.Q  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38
IČO: 00037869
Zmluva: II./535/2018/R
27.10.2020 -606,61
202000448 notebook ASUS  
Next Computer s.r.o.
Dukelských hrdinov 143/16, 960 01 Zvolen
IČO: 36843245
Zmluva: Z202025806
27.10.2020 1 605,00
202000447 dávkovače dezinfekcie  
XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
IČO: 0031628605
Objednávka: 161/2020
26.10.2020 843,17
202000446 telefony GF  
Slovak Telekom, s.r.o.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: VII./552/2009/409/2019/R
26.10.2020 14,99
202000445 vyhotovenie znaleckého posudku  
Ing. Daniel Benčo
Topolová 1793/8, 945 01 Komárno
IČO: 41257014
Objednávka: 148/2020
26.10.2020 140,00
202000444 notebook  
HENRYSO, s. r. o.
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
IČO: 50687115
Zmluva: Z202025499_Z
23.10.2020 979,99
202000443 laboratórny materiál  
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
IČO: 45515930
Objednávka: 105/2020
23.10.2020 86,40
202000442 CO2  
Messer Tatragas spol. s r. o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1
IČO: 00685852
Zmluva: III./571/2019/R
23.10.2020 193,25
202000441 materiál do laboratoria  
Cloeren Technology GmbH
In Petersholz 44, 41844 Wegberg, Germany
Objednávka: 163/2020
22.10.2020 2 055,87
202000440 notebook HP  
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23, 080 01 Prešov
IČO: 41751477
Zmluva: Z202025998
22.10.2020 1 451,99
202000439 laboratorna váha  
ALSKO, s.r.o.
Ľudovíta Fullu 1199/17, 013 01 Teplička nad Váhom
Objednávka: 158/2020
21.10.2020 210,00
202000438 objektívy  
ZENA-R Slovakia, s.r.o.
Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava
IČO: 43913717
Objednávka: 130/2020
21.10.2020 269,59
202000437 zdroj svetla do mikroskopu  
VWR International
Graumanngasse 7, 1150 Vienna
Objednávka: 149/2020
21.10.2020 646,60
202000436 vodné, stočné Hurbanovo  
MsVaK
Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
IČO: 36561193
Zmluva: VII./356/2015/R
21.10.2020 74,26
202000435 stolový počítač  
PERFORMANCE, s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
IČO: 36671134
Zmluva: Z202024634
20.10.2020 1 626,00
20200434 nájom GF 11/2020  
USTARCH
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
IČO: 00166596
Zmluva: IV./460/1995/R
19.10.2020 165,37
202000433 telefony GF  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Zmluva: 138047030
19.10.2020 181,38
202000432 kominárske práce  
Rausa s.r.o.
Družby 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36835854
Objednávka: 141/2020
16.10.2020 195,60
202000431 vypracovanie odborného stanoviska  
Ing. Ján Šelc
Belinského 19, 851 01 Bratislava
IČO: 14016125
Objednávka: 159/2020
16.10.2020 180,00
202000430 vodné, stočné BB  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Partizánska cesta 5,974 01
IČO: 36644030
Zmluva: VII./310/2014/R
16.10.2020 1 916,30
202000429 revízia tlakových a plynových zariadení  
ZSEMGAS
Zlatokopa 584, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO: 43363784
Objednávka: 107/2020
16.10.2020 178,00
202000428 energie GL 9/2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: VII./548/2019/R
16.10.2020 582,04
202000427 cestovné lístky  
Tatry mountains resort, a.s.
Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31560636
Zmluva: VII./396/2016/R
15.10.2020 11,60
202000426 telefony GF  
Chemický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
IČO: 00166618
15.10.2020 76,89
202000425 energie Valašská  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38
IČO: 00037869
Zmluva: II./535/2018/R
15.10.2020 227,50
202000424 energie Vyhne  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38
IČO: 00037869
Zmluva: II./536/2018/407/2019/R
15.10.2020 63,00
202000423 materiál do laboratoria  
VWR International
Graumanngasse 7, 1150 Vienna
Objednávka: 151/2020
15.10.2020 402,91
202000422 telefony GF  
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 35848863
Zmluva: VII./421/2013/R
15.10.2020 2,00
202000421 multiart gloss  
Papera, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05 Bratislava
IČO: 46082182
Objednávka: 155/2020
15.10.2020 32,04
202000420 diamantová pasta  
DIAMA CZ s.r.o.
Rybník 111, 560 02 Česká Třebová
IČO: 26010437
Objednávka: 153/2020
15.10.2020 164,00
202000419 notebook Dell XPS  
Henryso, s.r.o
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
IČO: 50687115
Zmluva: Z2020024303
15.10.2020 1 688,00
202000418 jednorazové rúška  
WIKY, s.r.o.
Bratislavská 905, 900 45 Malinovo
IČO: 35795531
Objednávka: 160/2020
15.10.2020 126,00
202000417 softver Surver  
Science software
Zlešická 1806/6, 148 00 Praha, Česká republika
13.10.2020 1 333,00
202000416 vrátenie obalov  
Centralchem, s.r.o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 51324440
Objednávka: 121/2020
12.10.2020 48,00
202000415 monitor Dell  
realshop.sk, s.r.o.
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 50262131
Objednávka: 156/2020
12.10.2020 453,64
202000414 analýzy  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31753604
Objednávka: 116/2020
12.10.2020 999,90
202000413 analýzy  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31753604
Objednávka: 116/2020
12.10.2020 399,60
202000412 analýzy  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31753604
Objednávka: 116/2020
12.10.2020 1 999,80

1/12  Ďalej Koniec