Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
190/2023 softvér MATLAB  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 10. 2023 243,60
75/2023 laboratorny materiál  
Chromservis SK, s.r.o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 5. 2023 100,80
63/2023 striekačky  
Chromservis SK, s.r.o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 5. 2023 259,20
96/2023 trubka  
Chromservis SK, s.r.o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 6. 2023 321,84
163/2023 servis drviča  
Chromspec - Slovakia, s.r.o.
Jánošiková 1827/65, 927 01 Šaľa
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 0,00
146/2023 kominárske práce  
Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR
Beskydská 3995/24, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 9. 2023 150,00
45/2023 kominárske práce  
Ing. Miroslav Čamaj s.r.o.
Beskydská 3995/24, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 4. 2023 45,00
157/2023 vybavenie do terénu  
Ing. Peter Varga
V.I. Clementisa 1162/13, 050 01 Revúca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 10. 2023 603,00
10/2023 kremenná trubica  
Ing. Petr Řehák - PeTra
Nad Perchtou 1282, 511 01 Turnov. ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 2. 2023 73,85
114/2023 predĺženie domény  
INTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2, 384 03 Ktiš, Česká republika
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 8. 2023 114,20
2/2023 iontomenič  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 1. 2023 19,20
207/2023 laboratorny materiál  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 11. 2023 54,38
54/2023 laboratorny materiál  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 4. 2023 137,14
161/2023 lieh denaturovaný  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 10. 2023 151,20
162/2023 servis digestora  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 10. 2023 141,60
60/2023 servis prístroja reverzná osmóna  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 5. 2023 346,80
110/2023 servis prístroja ultrazvuk  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 8. 2023 93,60
245/2023 laboratorny materiál  
ITES Vranov, s.r.o.
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 11. 2023 0,00
129/2023 lanko  
ITES Vranov, s.r.o.
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
6. 9. 2023 96,00
7/2023 ihly  
IVA Analysentechnik GmbH
Meersbucher str. 62a, Meerbusch Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 1. 2023 474,00
44/2023 právne služby  
JUDr. Simona Stahovcová
Ota Holúska 3/D, 841 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
6. 4. 2023 255,00
218/2023 fotovalec  
JURIGA, s.r.o.
Gercenova 34, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 11. 2023 82,80
55/2023 fotovalec  
JURIGA, s.r.o.
Gercenova 34, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 4. 2023 82,80
113/2023 servis služobného vozidla  
KESTLER Co, s. r. o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 8. 2023 1 036,27
153/2023 kontrola klímy v služobnom vozidle  
KESTLER Co, s.r.o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 9. 2023 0,00
36/2023 odstránenie závad na motorovom vozidle  
KESTLER Co, s.r.o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 3. 2023 708,15
248/2023 oprava bŕzd  
KESTLER Co, s.r.o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 11. 2023 0,00
24/2023 servis služobného vozidla  
KESTLER Co, s.r.o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 3. 2023 1 521,64
185/2023 servisné práce na dverách  
Kľučová služba Marian Moravčík - PROFIL
Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 10. 2023 60,00
255/2023 lovecký salón - prenájom  
Kongresové centrum SAV
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 12. 2023 0,00
Začiatok  Späť
5
9
Ďalej  Koniec