Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
180/2022 laboratorny materiál  
VWR International, s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 11. 2022 555,48
181/2022 laboratorny materiál  
Cloeren Technology GmbH
In Petersholz 44, 41844 Wegberg, Germany
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 11. 2022 1 197,00
182/2022 odstránenie závad po kontrole EK na služobnom vozidle  
KESTLER Co, spol. s r. o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 11. 2022 219,38
183/2022 MS office  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 90,00
184/2022 diamantový rezný kotúč  
Diadex s.r.o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 190,80
185/2022 MS Office, Corel Draw  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 256,50
186/2022 oprava elektroinštalácie  
Ellport
Krivánska 9, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 128,00
187/2022 stopové detektory  
Státní ústav jederné, chemické a biologické ochrany v.v.i.
Kamenná 71, 262 31 Milín
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 11. 2022 1 666,56
188/2022 umelý biely korund  
ABRANOVA s.r.o.
Rvenice 73, 440 01 Rvenice, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 11. 2022 129,25
189/2022 výmena pneumatík  
AZ pneu s.r.o.
Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 11. 2022 445,60
19/2022 náhradný diel  
PBT Rožnov p. R., s.r.o.
Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštem
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16. 2. 2022 495,00
190/2022 analýzy  
Bureau Veritas Commodites Canada Ltd.
9050 Shaughnessy St. Vancouver, BC Canada V6P 6ES
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 11. 2022 0,00
191/2022 oprava elektrického vedenia  
Ján Mikovič
Mierová 1056/34, Hurbanovo - Bohatá
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 11. 2022 0,00
192/2022 tonery  
ABEL - Computer, s. r. o.
A. Hlinku 6, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 11. 2022 204,00
193/2022 deratizačné práce  
EBANO, s.r.o.
Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 11. 2022 80,00
194/2022 oprava prúdového chrániča  
Dušan Maľa - ELEKTROMONT
Brezová 9, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 11. 2022 113,35
195/2022 trojkanálový prevodník  
MicroStep-MIS, s.r.o.
Čavojského 1, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
30. 11. 2022 0,00
196/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
30. 11. 2022 1 214,40
197/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 12. 2022 355,00
198/2022 jazyková korektúra GC  
Martin Clifford Styan
Heyrovského 10, 841 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 12. 2022 0,00
199/2022 micrometer  
Lamda life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 12. 2022 0,00
2/2022 výroba časopisu  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 1. 2022 0,00
20/2022 predplatné softver Microsoft  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 2. 2022 62,87
200/2022 tlač časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavteľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 12. 2022 0,00
201/2022 materiál do laboratoria  
IVA Analysentechnik GmbH
Meersbucher str. 62a, Meerbusch Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 12. 2022 0,00
202/2022 materiál do laboratoria  
IVA Analysentechnik GmbH
Meersbucher str. 62a, Meerbusch Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 12. 2022 0,00
203/2022 materiál do laboratoria  
IVA Analysentechnik GmbH
Meersbucher str. 62a, Meerbusch Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 12. 2022 0,00
21/2022 naviac práce - obloženie steny  
Construction, s.r.o.
Nadlice 64, 965 32 Nadlice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 2. 2022 457,70
21/2022 žiarovky  
SAD, s.r.o.
Cesta Osloboditeľov 8, 977 01 Brezno
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 2. 2022 457,70
22/2022 oprava počítača  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 2. 2022 154,39
Začiatok  Späť
4
7
Ďalej  Koniec