Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
193/2022 deratizačné práce  
EBANO, s.r.o.
Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 11. 2022 80,00
147/2022 dezinsekcia  
EBANO, s.r.o.
Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 250,00
70/2022 skartácia dokumentov  
EKOway, s.r.o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 5. 2022 993,00
23/2022 rozvádzač  
ELEKTROPOLAK, s.r.o.
Oravská Jasenica 387, 029 64 Oravská Jasenica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 2. 2022 915,60
84/2022 aktualizácia licencie softvéru Mathematica Standard  
ELKAN, spol s.r.o.
V tuních 12, 120 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 6. 2022 980,00
186/2022 oprava elektroinštalácie  
Ellport
Krivánska 9, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 128,00
144/2022 garančná kontrola chladiaceho boxu  
ENERGIO-PTS, s.r.o.
Kremnička 5/A, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2022 96,00
66/2022 inštalatérske práce  
Ervin Mészáros TZB PROFI
Veľká Lúč 137, 930 03 Lúč na Ostrove
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 5. 2022 696,13
37/2022 práce vodárov  
Ervin Mészáros TZB PROFI
Veľká Lúč 137, 930 03 Veľká Lúč
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 3. 2022 1 899,08
71/2022 servis služobného vozidla  
Euromotor Plus, k.s.
Čerešňová 8 A, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 5. 2022 1 793,35
36/2022 servis motorového vozidla  
Euromotor Plus, s.r.o.
Čerešňova 8A, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 3. 2022 20,52
47/2022 licencia Office  
exe, spo.s.r.o.
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 4. 2022 95,88
94/2022 centračná podložka LEICA  
GEOTECH Bratislava s.r.o.
Černyševského 26, SK - 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 7. 2022 1 316,40
95/2022 centračná vložka, adaptér, brašňa  
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Račianska 77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 7. 2022 385,20
099/2022 profesionálna kalibrácia gravimetra  
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Račianska 77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 7. 2022 12 999,60
33/2022 kancelársky papier  
GGT a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 3. 2022 378,00
106/2022 digitálny osciloskop  
GM electronic Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 529,53
73/2022 elektrotechnické súčiastky  
GM Electronic Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
30. 5. 2022 310,42
97/2022 elektrotechnický materiál  
GM Electronic Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 31352324
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 7. 2022 124,30
161/2022 senzory  
Hamamatsu Photonics Deutchland GmbH
Arzbergeerstr. 10, 82211 Herrsching a. Ammersee
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 10. 2022 890,76
31/2022 reinštalácia softwaru  
Horiba France SAS
455 Avenue Eugene Avinee-59120, Loos, Francúzsko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 3. 2022 594,00
178/2022 sigradur  
HTW Hochtemperatur-Werstoffe GmbH
Gemeindewald 41, 866 72 Thierhaupten, Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 11. 2022 1 256,40
157/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 10. 2022 690,00
133/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 9. 2022 990,00
120/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 9. 2022 270,00
121/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 9. 2022 330,00
18/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16. 2. 2022 180,00
51/2022 ročné predplatné Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
12. 4. 2022 264,00
132/2022 softver Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23. 9. 2022 840,00
164/2022 pracovný stôl  
Ing. Ján Krnáč - Drevoform
Podlavická cesta 61, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 10. 2022 501,60
Začiatok  Späť
3
7
Ďalej  Koniec