Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
145/2022 odborná prehliadka zdroja  
COFFEE CLINIC s.r.o.
Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2022 324,00
176/2022 výmena svietidiel  
COFFEE CLINIC s.r.o.
Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
2. 11. 2022 240,00
14/2022 diagnostika počítača  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 2. 2022 43,20
183/2022 MS office  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 90,00
185/2022 MS Office, Corel Draw  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 256,50
22/2022 oprava počítača  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 2. 2022 154,39
69/2022 predlženie licencie Adobe  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 5. 2022 228,00
20/2022 predplatné softver Microsoft  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 2. 2022 62,87
60/2022 reinštalácia softwaru  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 4. 2022 30,00
87/2022 softver Adobe Acrobat  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23. 6. 2022 312,00
48/2022 softver MS Office 2021  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 4. 2022 359,64
45/2022 softver MS Office 2021  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 4. 2022 119,88
21/2022 naviac práce - obloženie steny  
Construction, s.r.o.
Nadlice 64, 965 32 Nadlice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 2. 2022 457,70
38/2022 práce stavbárov  
Construction, s.r.o.
Nadlice 64, 965 32 Nadlice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 3. 2022 6 748,56
136/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 9. 2022 2 074,60
200/2022 tlač časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavteľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 12. 2022 0,00
98/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavteľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 7. 2022 2 729,10
56/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavteľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 4. 2022 3 234,00
26/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, VEDA vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 3. 2022 2 662,00
109/2022 tonery  
Čermák Zoltán - ComputeR
Vnútorná okr. 970/7, 945 01 Komárno
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 470,24
123/2022 laboratorne analýzy  
Česká geologická služba
Leitnerova 22, 658 69 Brno ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 9. 2022 1 110,74
138/2022 odborná literatúra  
Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 10. 2022 54,60
184/2022 diamantový rezný kotúč  
Diadex s.r.o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 190,80
170/2022 naphrax  
Dr. Hans-Jurgen Thorns
Westl. Stadtgraben 50, 944 69 Deggendorf, Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 10. 2022 114,24
100/2022 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 7. 2022 141,60
59/2022 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 4. 2022 180,00
32/2022 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
A.Hlinku 6, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 3. 2022 141,60
53/2022 odstránenie nedostatkov po revízii  
Dušan Maľa - ELEKTROMONT
Brezová 9, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 4. 2022 2 980,24
194/2022 oprava prúdového chrániča  
Dušan Maľa - ELEKTROMONT
Brezová 9, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 11. 2022 113,35
156/2022 výmena vypínačov a zásuviek  
Dušan Maľa - ELEKTROMONT
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 10. 2022 79,66
Začiatok  Späť
2
7
Ďalej  Koniec