Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
81/2022 náhradný diel Xenon  
JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 6. 2022 18 276,48
38/2022 práce stavbárov  
Construction, s.r.o.
Nadlice 64, 965 32 Nadlice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 3. 2022 6 748,56
6/2022 príprava žiadosti o projekt BLEPOSK  
Kosťova, s.r.o.
Osloboditeľov 3, 013 13 Rajecké Teplice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 1. 2022 3 600,00
56/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavteľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 4. 2022 3 234,00
104/2022 analýzy minerálov  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16. 8. 2022 2 999,70
82/2022 náhradné diely+servis  
PBT Rožnov p. R., s.r.o.
Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštem
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 6. 2022 2 895,60
98/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavteľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 7. 2022 2 729,10
52/2022 servis scanu  
JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
12. 4. 2022 2 710,57
26/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, VEDA vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 3. 2022 2 662,00
90/2022 výmena batérie  
SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 6. 2022 2 400,00
37/2022 práce vodárov  
Ervin Mészáros TZB PROFI
Veľká Lúč 137, 930 03 Veľká Lúč
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 3. 2022 1 899,08
78/2022 analýzy vzoriek  
Bureau Veritas, Mineral laboratories
9050 Shaughnesse St. Vancouve, Kanada
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 6. 2022 1 890,44
71/2022 servis služobného vozidla  
Euromotor Plus, k.s.
Čerešňová 8 A, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 5. 2022 1 793,35
79/2022 analýzy vzoriek  
Bureau Veritas, Mineral laboratories
9050 Shaughnesse St. Vancouve, Kanada
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 6. 2022 1 569,08
110/2022 zrážkomer  
MERA Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22. 8. 2022 1 452,40
114/2022 revízie plynu  
Styk Servis s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 8. 2022 1 386,60
40/2022 materiál do laboratoria  
Sercon Limited
Unit 3B Crewe Trade Park, Gateway Crewe, CW1 6JT U.K.
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 3. 2022 1 317,24
94/2022 centračná podložka LEICA  
GEOTECH Bratislava s.r.o.
Černyševského 26, SK - 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 7. 2022 1 316,40
16/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
2. 2. 2022 1 243,25
61/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
2. 5. 2022 1 220,47
3/2022 revízia elektroinštalácie a bleskozvodu  
LIVONEC, s.r.o.
Ivánská cesta 19, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 1. 2022 1 160,71
74/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 6. 2022 1 143,06
70/2022 skartácia dokumentov  
EKOway, s.r.o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 5. 2022 993,00
92/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 7. 2022 992,77
84/2022 aktualizácia licencie softvéru Mathematica Standard  
ELKAN, spol s.r.o.
V tuních 12, 120 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 6. 2022 980,00
12/2022 servis RTG  
RNDr. Martin Mackov
Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 1. 2022 964,00
86/2022 jazyková úprava  
KUBUS ON, s.r.o.
Lipského 1153/8, 841 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22. 6. 2022 960,00
101/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 8. 2022 947,23
23/2022 rozvádzač  
ELEKTROPOLAK, s.r.o.
Oravská Jasenica 387, 029 64 Oravská Jasenica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 2. 2022 915,60
24/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 3. 2022 864,35
Začiatok  Späť
1
5
Ďalej  Koniec