Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
110/2022 zrážkomer  
MERA Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22. 8. 2022 1 452,40
099/2022 profesionálna kalibrácia gravimetra  
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Račianska 77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 7. 2022 0,00
1/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 1. 2022 659,11
10/2022 zalomenie a príprava elektronickej formy monografie  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 1. 2022 0,00
100/2022 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 7. 2022 141,60
101/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 8. 2022 947,23
102/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviova 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
2. 8. 2022 185,00
103/2022 tonery  
ABEL-Computer, s.r.o.
A.Hlinku 6, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 8. 2022 189,98
104/2022 analýzy minerálov  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16. 8. 2022 2 999,70
105/2022 regále  
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 0,00
106/2022 digitálny osciloskop  
GM electronic Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 529,53
107/2022 revízia tlakových a plynových zariadení  
ZSEMGAS
Zlatokopa 584, 946 12 Zlatná na Ostrove
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 195,00
108/2022 servis plynových kotlov  
Tóth Zoltán
Bočná 1/26, 946 03 Kolárovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 0,00
109/2022 tonery  
Čermák Zoltán - ComputeR
Vnútorná okr. 970/7, 945 01 Komárno
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 470,24
11/2022 preklad z angličtiny  
Kazimír Valach-Agentúra Karpat
L. Dérera 10, 831 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 1. 2022 142,75
111/2022 jazyková korektúra GC  
Martin Clifford Styan
Heyrovského 10, 841 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23. 8. 2022 246,00
112/2022 diamantový kotúč  
Mitar s.r.o.
Cabanova 13/C, 841 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 8. 2022 624,00
113/2022 profilaktická prehliadka posuvných dverí  
Menton SK, spol.s.r.o.
Gbelská 19, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 8. 2022 314,40
114/2022 revízie plynu  
Styk Servis s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 8. 2022 1 386,60
115/2022 kniha  
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o.
Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 8. 2022 117,00
116/2022 servis klimatizácií  
PROFI KLIMATIZÁCIA s.r.o.
Tajovského 3, Sliač
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 8. 2022 0,00
117/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášiková 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 9. 2022 854,94
118/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 9. 2022 95,00
119/2022 dodávka a montáž klimatizácie  
AAA Klima Midea Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 9. 2022 0,00
12/2022 servis RTG  
RNDr. Martin Mackov
Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 1. 2022 964,00
120/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 9. 2022 270,00
121/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 9. 2022 330,00
122/2022 laboratorny materiál  
ITES Vranov, s.r.o.
Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 9. 2022 0,00
123/2022 laboratorne analýzy  
Česká geologická služba
Leitnerova 22, 658 69 Brno ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 9. 2022 0,00
124/2022 odborná literatúra  
Uniknihy.sk, s.r.o.
Vysoká 12, 811 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 9. 2022 0,00
Začiatok  Späť
1
5
Ďalej  Koniec