Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
1/2020 výmena iontomeniča  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
08.01.2020 54,00
168/2020 kontrola hasiacich prístrojov  
LIVONEC, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
26.10.2020 41,80
131/2020 servis vrtačky  
PREDOS-BB
Kremnička 8, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22.09.2020 41,60
21/2020 tetradekán  
Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha Česká republika
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
05.02.2020 35,50
155/2020 multiart gloss  
Papera, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05 Bratislava
08.10.2020 32,04
48/2020 výmena a vyváženie kolies na služobnom vozidle Dacia Duster  
Euromotor Plus, k. s.
Čerešňová 8, 974 01 Banská Bystica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28.04.2020 29,75
10/2020 diagnostika a oprava notebooku  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21.01.2020 26,40
24/2020 filtračná vložka  
Profiklima s.r.o.
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19.02.2020 24,00
38/2020 modelársky zverák  
ABE.TEC, s.r.o.
Ostřešany 43, 530 02 Ostřešany, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
06.04.2020 14,07
33/2020 obaly na doklady  
Office depot, s.r.o.
Apollo Business center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13.03.2020 10,08
215/2020 leštené výbrusy  
Peter Kružlík AXINIT
Miletičova 61, 821 09 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26.11.2020 0,00
216/2020 materiál do laboratoria  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26.11.2020 0,00
219/2020 nábytok  
Milan Wittchen
SNP 931/3, 059 01 Spišská Belá
26.11.2020 0,00
217/2020 pc komponenty  
Pavel Scholtz
THK 2, 974 04 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26.11.2020 0,00
214/2020 podložné sklá  
Fischer Slovakia, s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26.11.2020 0,00
218/2020 prenájom gravimetra  
G-trend s.r.o.
Rovniakova 5, 851 02 Bratislava
26.11.2020 0,00
213/2020 revízia plynových zariadení  
ELP servis
Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26.11.2020 0,00
211/2020 servis motorového vozidla  
Euromotor Plus, s.r.o.
Čerešňova 8A, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25.11.2020 0,00
209/2020 výpočtový čas  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
24.11.2020 0,00
205/2020 oprava senzoru  
GURALP Systems Limited
Aldermaston Reading RG7 8EA UK
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23.11.2020 0,00
204/2020 potenciomer  
Pragolab s.r.o.
Drieňova 34, 821 02 Bratislava
23.11.2020 0,00
207/2020 softvery  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23.11.2020 0,00
203/2020 prevodník  
MicroStep-MIS, s.r.o.
Čavojského 1, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20.11.2020 0,00
197/2020 laboratorny materiál  
VWR International
Graumanngasse 7, 1150 Vienna
19.11.2020 0,00
199/2020 medialy  
Mincovňa Kremnica, š.p.
Štefánikovo nám 25
19.11.2020 0,00
192/2020 analýzy minerálov  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18.11.2020 0,00
193/2020 laboratorna sušiareň  
VWR International
Graumanngasse 7, 1150 Vienna
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18.11.2020 0,00
196/2020 mlecia nádoba  
ILABO, s.r.o.
Trstinská 13, 841 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18.11.2020 0,00
195/2020 servis XRD  
Měříci technika s.r.o.
Babická 619, 664 84 Zastávka ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18.11.2020 0,00
194/2020 vyhodnotenie stopových detektorov  
Státní ústav jederné, chemické a biologické ochrany v.v.i.
Kamenná 71, 262 31 Milín
18.11.2020 0,00
191/2020 geochronologické analýzy  
Amino Acid Geochronology
Flagstaff, AZ 86011-4099, Arizona
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13.11.2020 0,00
187/2020 kamera  
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.
Račianska 12481/77A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13.11.2020 0,00
189/2020 knihy  
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o.
Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13.11.2020 0,00
188/2020 servis okna  
bauKlim s.r.o.
Dobronivská cesta 943/17, 960 01 Zvolen
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13.11.2020 0,00
181/2020 chemické analýzy  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10.11.2020 0,00
182/2020 tlač farebných separátov  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
10.11.2020 0,00
183/2020 výroba časopisu  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
10.11.2020 0,00
177/2020 servis zariadenia VTomex  
PBT Rožnov p. R., s.r.o.
Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radjoštem
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
04.11.2020 0,00
172/2020 digitalizácia a graf. spracovanie výstupov  
KORAL, s.r.o.
Nad Medzou 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29.10.2020 0,00
169/2020 prezutie pneumatík  
SWIFT CAR, s.r.o.
Karpatské nám 10/A, 831 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28.10.2020 0,00

Začiatok Späť  5/6  Ďalej Koniec