Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
V./541/2019/458/2022/R DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-18-0015  (pdf / 284.6 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30 797 764
30. 3. 2022 0,00
V./665/2022/R Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0159  (pdf / 378.92 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
11. 7. 2022 140 000,00
I./650/2022/R Zmluva o dodávke výrobku č. 3/2022 - Geologica Carpathica  (pdf / 91.09 KB)
Centrum spoločných činností SAV - VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
17. 1. 2022 1 620,00
I./650/2022/440/2022/R Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o dodávke výrobku č. 3/2022  (pdf / 281.27 KB)
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. - VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
7. 2. 2022 0,00
V./660/2022/R Dohoda o vzájomnej spolupráci pri úhrade časti nákladov  (pdf / 226.2 KB)
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. -KC Smolenice
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
22. 3. 2022 22 500,00
V./659/2022/R Dohoda o vzájomnej spolupráci pri vypracovaní štúdie  (pdf / 226 KB)
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. -KC Smolenice
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
22. 3. 2022 9 800,00
VII./657/2022/R Zmluva o poskytnutí služby č. 230/2022/CSČ SAV-VS SAV  (pdf / 234.58 KB)
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. -Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
10. 3. 2022 15,00
VII./312/2014/436/2022/R Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. Z54140013 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov.  (pdf / 484.11 KB)
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
IČO: 31376134
24. 1. 2022 0,00
V./625/2021/463/2022/R Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-20-0358  (pdf / 1.61 MB)
Fakulta prírodných vied UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295
28. 2. 2022 0,00
VII./649/2022/R Zmluva o poskytnutí služieb - odvoz a likvidácia IRAO  (pdf / 206.72 KB)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, 919 30
IČO: 35946024
28. 1. 2022 4 055,33
VII./428/2016/470/2022/R Havarijné poistenie motorových vozidiel - Dacia Duster  (pdf / 1.46 MB)
Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 82/25, Banská Bystrica
IČO: 31595545
6. 6. 2022 457,06
VII./341/2015/468/2022/R Havarijné poistenie motorových vozidiel - Renault Megane  (pdf / 1.38 MB)
Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 82/25, Banská Bystrica
IČO: 31595545
6. 6. 2022 220,72
VII./585/2019/469/2022/R PZP prevádzka motorového vozidla - verzia poistnej zmluvy 4  (pdf / 144.42 KB)
Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
IČO: 00585441
8. 6. 2022 129,98
IV./121/2008/464/2022/R Dodatok 4 k Dohode o užívaní nebytových priestorov a poskytovaní služieb  (pdf / 197.85 KB)
Matematický ústav SAV
Štefanikova 49, Bratislava
IČO: 166791
16. 5. 2022 0,00
V./652/2022/457/2022/R Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve za rok 2022  
Odborový zväz pracovníkov SAV, základná organizácia č.7
Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava
9. 3. 2022 0,00
VII./652/2022/R Kolektívna zmluva pre zamestnancov VS na rok 2022  (pdf / 248.2 KB)
Odborový zväz pracovníkov SAV, základná organizácia č.7
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
20. 1. 2022 0,00
VII./652/2022/472/2022/R Dodatok č. 2 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE  (pdf / 627.52 KB)
Odborový zväz pracovníkov ÚVZ SAV
Dúbravská 9, Bratislava
8. 8. 2022 0,00
V./589/2020/441/2022/R Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-19-0150  (pdf / 182.75 KB)
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
17. 2. 2022 0,00
VIII./570/2019/462/2022/R Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci  (pdf / 275.04 KB)
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
19. 5. 2022 0,00
V./529/2018/453/2022 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu APVV-17-0170  (pdf / 184.15 KB)
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
1. 3. 2022 0,00
V./624/2021/455/2022/R Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu APVV-20-0175  (pdf / 207.51 KB)
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
1. 3. 2022 0,00
V./666/2022/R Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0159  (pdf / 365.38 KB)
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava
IČO: 00397865
18. 8. 2022 61 748,00
V./648/2022/452/2022/R Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 2.28 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
3. 3. 2022 0,00
V./648/2022/R Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 324.43 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
3. 1. 2022 1 891 413,00
VIII./651/2022/R Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022  (pdf / 196.97 KB)
Slovenská geologická spoločnosť
Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava
21. 1. 2022 0,00
VIII./655/2022 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022  (pdf / 195.89 KB)
Slovenská mineralogická spoločnosť
PriF UK Mlynská dolina 1 842 15 Bratislava
21. 2. 2022 0,00
VIII./469/2017/475/2022/R Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri výskume  (pdf / 2.5 MB)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37
IČO: 00156884
12. 9. 2022 0,00
VII./658/2022/R Zmluva o poskytnutí údajov  (pdf / 516.98 KB)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31753604
10. 3. 2022 5 975,00
V./562/2019/454/2022/R Dodatok č.2 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na tiešenie projektu APVV-18-0251  (pdf / 195.04 KB)
Univerzita P.J.Šafarika
Šrobárová 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
24. 2. 2022 0,00
V./562/2019/467/2022/R Dodatok č.3 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-18-0251  (pdf / 202.64 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Šrobárova 8, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Poznámka: zmena lehoty riešenia projektu
22. 6. 2022 0,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec