Informačná stránka organizácie SAV

Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav polymérov SAV

Slovenská akadémia vied
ul. Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená