Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
136/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 2.17 MB)
O2
Bratislava
15.07.2019 159,49
137/2019 Grafická úprava časopisu  (pdf / 257.42 KB)
WE WORK Together
Bratislava
16.07.2019 840,00
138/2019 Servisné práce, výťahy  (pdf / 324.42 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.07.2019 39,28
139/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 333.6 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.07.2019 495,73
14/2019 Grafické spracovanie pozvánky, plagátu a webovej stránky  (pdf / 275.9 KB)
WE WORK Together
Bratislava
28.01.2019 422,00
140/2019 zakúpenie kancelárskeho nábytku  (pdf / 300.92 KB)
Drevona Market
Bratislava
19.07.2019 257,00
141/2019 Refundácia cestovných nákladov  (pdf / 285.97 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
29.07.2019 51,50
142/2019 Zakúpenie knižných titulov  (pdf / 277.41 KB)
Ibidem - Verlag
Nemecko
29.07.2019 709,80
143/2019 Textové korektúry, úpravy  (pdf / 279.33 KB)
Ibidem - Verlag
Nemecko
29.07.2019 1 689,00
144/2019 Zakúpenie kancelárskej techniky -osobné počítače  (pdf / 334.4 KB)
Martin Gall - MG COMP
Prešov
29.07.2019 4 204,00
145/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 436.35 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
01.08.2019 6,47
146/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 222 KB)
Ústav vied ozem SAV
Bratislava
01.08.2019 33,76
147/2019 Preklad  (pdf / 264.19 KB)
Your Choice
Trnava
05.08.2019 470,40
148/2019 Preklad resume  (pdf / 260.52 KB)
Your Choice
Trnava
05.08.2019 182,40
149/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 260.52 KB)
SWAN
Bratislava
05.08.2019 1,60
15/2019 Preklad resume Historický časopis  (pdf / 260.13 KB)
Your Choice
Trnava
30.01.2019 105,60
150/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 298.56 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
06.08.2019 175,84
151/2019 Zakúpenie knižného titulu  (pdf / 443.61 KB)
Martinus
Bratislava
06.08.2019 31,47
152/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 2.13 MB)
O2
Bratislava
08.08.2019 119,71
153/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 469.95 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
09.08.2019 58,01
154/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 410.46 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
09.08.2019 14,48
155/2019 Preklad, jazyková korektúra  (pdf / 297.82 KB)
P.Rice - DESIGNEA
Trenčín
09.08.2019 303,00
156/2019 vyhotovenie znaleckého posudku  (pdf / 293.42 KB)
Katarína Beňová
Zvolen
21.08.2019 180,00
157/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 362.85 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
21.08.2019 787,00
158/2019 Preklad resume  (pdf / 311.13 KB)
Your Choice
Trnava
22.08.2019 230,40
159/2019 preklad textov  (pdf / 330.56 KB)
Your Choice
Trnava
22.08.2019 384,00
16/2019 Nájom za nebyt,priestory  (pdf / 304.11 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
30.01.2019 175,84
160/2019 Preklad  (pdf / 288.39 KB)
Your Choice
Trnava
22.08.2019 384,00
161/2019 Servisné práce, údržba IT  (pdf / 239.97 KB)
ProMi - Ing. Mikóczi
Tomášov
22.08.2019 598,00
162/2019 oprava stolového počítača  (pdf / 273.63 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
22.08.2019 90,00
163/2019 digitalizácia modelu a grafická remodelácia  (pdf / 253.32 KB)
P. Horák
Bratislava
28.08.2019 800,00
164/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 247.12 KB)
Ústav vied ozem SAV
Bratislava
02.09.2019 33,76
165/2019 Letenka  (pdf / 295.29 KB)
Dartour
Bratislava
03.09.2019 842,00
166/2019 preklad abstracts  (pdf / 262.24 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
03.09.2019 48,00
167/2019 Preklad  (pdf / 272.29 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
03.09.2019 456,00
168/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 517.43 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
04.09.2019 3,64
169/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 307.43 KB)
SWAN
Bratislava
05.09.2019 2,70
17/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 290.72 KB)
Ústav vied ozem SAV
Bratislava
01.02.2019 33,76
170/2019 preklad článku  (pdf / 312.02 KB)
M.Dorná
Nána
05.09.2019 315,00
173/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 296.12 KB)
ÚSTARCH
Bratislava
09.09.2019 175,84

Začiatok Späť  2/10  Ďalej Koniec