Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
98/2019 Cateringove služby  (pdf / 320.25 KB)
divadlo Malá scéna STU
Bratislava
06.06.2019 281,50
140/2019 zakúpenie kancelárskeho nábytku  (pdf / 300.92 KB)
Drevona Market
Bratislava
19.07.2019 257,00
197/2019 Grafické spracovanie publikácie  (pdf / 276.42 KB)
E.Dudzíková
Liptovský Mikuláš
23.09.2019 1 000,00
63/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 289.46 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
18.04.2019 196,20
64/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 278.78 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
18.04.2019 96,00
162/2019 oprava stolového počítača  (pdf / 273.63 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
22.08.2019 90,00
106/2019 Servisné práce, údržba IT,výpočtová technika  (pdf / 286.22 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
12.06.2019 0,00
124/2019 výmena Switchu - pripojenie na internet  (pdf / 478.35 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
09.07.2019 399,60
39/2019 Nákup publikácií  (pdf / 361.37 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 474,08
40/2019 Nákup publikácií  (pdf / 378.19 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 511,04
32/2019 Nákup publikácií  (pdf / 337.96 KB)
Eurobooks
Bratislava
01.03.2019 125,99
29/2019 nákup publikácií  (pdf / 331.25 KB)
Eurobooks
Bratislava
27.02.2019 0,00
30/2019 Nákup publikácií  (pdf / 369.42 KB)
Eurobooks
Bratislava
27.02.2019 0,00
202/2019 Zakúpenie knižných titulov  (pdf / 336.89 KB)
Eurobooks
Bratislava
25.09.2019 44,61
201/2019 zakúpenie literatúry  (pdf / 370.32 KB)
Eurobooks
Bratislava
25.09.2019 305,44
85/2019 Licencia softwer  (pdf / 385.22 KB)
Exe
Bratislava
13.05.2019 5 414,00
66/2019 Scan a reprodukcia digitálnych máp  (pdf / 315.87 KB)
Geodetický a kartografický ústav
Bratislava
23.04.2019 425,00
12/2019 Preklad resume  (pdf / 280.07 KB)
Christel Spanik
Bratislava
22.01.2019 24,00
13/2019 Preklad resume  (pdf / 276.29 KB)
Christel Spanik
Bratislava
22.01.2019 20,00
187/2019 Preklad štúdie  (pdf / 290.67 KB)
Christel Spanik
Bratislava
18.09.2019 360,00
188/2019 Preklad štúdie  (pdf / 283.05 KB)
Christel Spanik
Bratislava
18.09.2019 340,00
112/2019 Maliarsko - natieračské práce  (pdf / 218.58 KB)
I.Andrásy
Tomášov
24.06.2019 794,30
143/2019 Textové korektúry, úpravy  (pdf / 279.33 KB)
Ibidem - Verlag
Nemecko
29.07.2019 1 689,00
142/2019 Zakúpenie knižných titulov  (pdf / 277.41 KB)
Ibidem - Verlag
Nemecko
29.07.2019 709,80
181/2019 Knižná väzba  (pdf / 312.05 KB)
Igor Iliť - Rádio Print
Bratislava
11.09.2019 140,50
70/2019 Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní  (pdf / 318.88 KB)
Ing. H. Polónyi - QA
Šamorín
24.04.2019 60,00
89/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 283.95 KB)
Juriga spol.s r.o.
Bratislava
23.05.2019 1 073,99
111/2019 nákup kancelárskeho nábytku  (pdf / 486.64 KB)
Jutex Slovakia
Bratislava
20.06.2019 220,60
126/2019 Jazykový preklad - korektúra  (pdf / 267.93 KB)
K.Kubáňová
Bratislava
11.07.2019 350,00
156/2019 vyhotovenie znaleckého posudku  (pdf / 293.42 KB)
Katarína Beňová
Zvolen
21.08.2019 180,00
122/2019 Preklad, korektúra  (pdf / 327.09 KB)
M. Tharp
Praha
08.07.2019 1 240,00
196/2019 Preklad  (pdf / 264.44 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
23.09.2019 180,00
167/2019 Preklad  (pdf / 272.29 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
03.09.2019 456,00
118/2019 Preklad  (pdf / 232.38 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
08.07.2019 456,00
166/2019 preklad abstracts  (pdf / 262.24 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
03.09.2019 48,00
25/2019 Preklad abstraktu pre Historický časopis  (pdf / 281.36 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
14.02.2019 165,00
92/2019 Preklad anglicko - slovenský  (pdf / 279.24 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
29.05.2019 516,00
80/2019 Preklad korektúry do anglického jazyka  (pdf / 264.59 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
07.05.2019 138,00
170/2019 preklad článku  (pdf / 312.02 KB)
M.Dorná
Nána
05.09.2019 315,00
110/2019 PC technika - nákup  (pdf / 339.18 KB)
M.Rajnik IT- Neuro
Dunajská Streda
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
19.06.2019 142,80

Začiatok Späť  2/6  Ďalej Koniec