Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
57/2019 fotografie - vystava  (pdf / 1.48 MB)
ČTK
Praha
IČO: 47115068
12.09.2019 66 960,00
73/2019 príprava nového prostredia pre on-line databázu  (pdf / 1.07 MB)
Slovenská národná galéria
Bratislava
03.12.2019 5 400,00
65/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 909.86 KB)
Martin Gall - MG COMP
Prešov
25.11.2019 4 480,00
24/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 1.36 MB)
Martin Gall-MG COMP
Prešov
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
22.07.2019 4 204,00
64/2019 Nákup kancelárskej techniky  (pdf / 1.95 MB)
HS technology
Nitra
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
14.10.2019 4 149,76
69/2019 editorská zmluva  (pdf / 1.61 MB)
Academic Studies Press
USA, Brookline
28.10.2019 4 000,00
62/2019 vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 579.04 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
01.10.2019 3 100,90
74/2019 výroba a vydanie neperiodickej publikácie  (pdf / 910.43 KB)
Ibidem - Verlag
Stuttgart
IČO: Nemecko
30.07.2019 3 066,99
72/2019 výroba a vydanie neperiodickej publikácie  (pdf / 982.12 KB)
Ibidem - Verlag
Stuttgart
IČO: Nemecko
02.07.2019 2 398,80
70/2019 Zmluva o dielo  (pdf / 462.54 KB)
Olja Triaška Stefanovič
Bratislava
22.11.2019 2 000,00
71/2019 Nákup počítačovej techniky-notebook  (pdf / 886.56 KB)
Llyod&Partners, s.r.o.
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
14.10.2019 2 000,00
90 spolupráca pri vydaní neperiodickej publikácie  (pdf / 1003 KB)
Ibidem - Verlag
Nemecko
02.07.2019 1 689,00
13/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 905.29 KB)
Traco Computers
Piešťany
06.06.2019 1 509,64
66/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 911.42 KB)
Martin Gall - MG COMP
Prešov
25.11.2019 1 412,00
18/2019 Zakúpenie kancelárskej techniky -notebook  (pdf / 2.14 MB)
Juriga spol.s r.o.
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
03.06.2019 1 073,99
59/2019 vydanie knihy - spolupráca  (pdf / 475.28 KB)
Spoločnosť Kolomana Sokola
Liptovský Mikuláš
IČO: 35992727
16.07.2019 1 000,00
12/2019 poskytnutie dotácie na úhradu nákladov projektu  (pdf / 3.09 MB)
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislava
20.06.2019 1 000,00
88/2020 dohoda o spolupráci, knižné vydanie monografie J. Laslavikovej  (pdf / 569.22 KB)
Hudobné centrum
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
10.12.2019 998,00
60/2019 štátna podpora - konferencia  (pdf / 977.06 KB)
Francúzsky inštitút na Slovensku
Bratislava
15.07.2019 700,00
61/2019 telekomunikačné zariadenie - záväzok  (pdf / 892.11 KB)
O2
Bratislava
13.09.2019 530,00
68/2019 Finančný príspevok - konferencia  (pdf / 584.17 KB)
Inalco
Paríž - Francúzsko
05.09.2019 500,00
25/2019 Podmienky spolupráce pri realizácií medzinárodnej konferencie  (pdf / 457.16 KB)
Taliansky kultúrny inštitút
Bratislava
IČO: 31783392
22.07.2019 250,00
62/2019 preklad textu dve básne  (pdf / 403.19 KB)
John Minahane
Bratislava
12.08.2019 100,00
67/2019 Súhlas k reprodukčným právam -fotografie  (pdf / 789.49 KB)
Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
10.10.2019 72,00
55/2019 fotografie - vystáva  (pdf / 899.27 KB)
Masarykuv ústav a Archív Akademie ČR
Praha
IČO: 67985921
10.09.2019 10,00
67/2019 vypracovanie fotografií súčasného stavu urbanistickej štruktúry  (pdf / 468.71 KB)
Olja Triaška Stefanovič
Bratislava
11.12.2019 0,00
56/2019 fotografie - kniha  (pdf / 865.16 KB)
Masarykuv ústav a Archív Akademie ČR
Praha
IČO: 67985921
10.09.2019 0,00
58/2019 spolupráca pri vydaní knihy  (pdf / 467.59 KB)
Mgr. Eva Dudzíková
Liptovský Mikuláš
IČO: 646218/7061
01.08.2019 0,00
26/2019 Práva a povinnosti pri spracovávaní osobných údajov  (pdf / 2.83 MB)
CSČ SAV Výpočtové stredisko
Bratislava
26.07.2019 0,00
23/2019 Dohoda o spolupráci  (pdf / 471.06 KB)
Hadart Publishing s.r.o.
Bratislava
04.07.2019 0,00
17/2019 Proces prideľovania o registrácií trvalého identifikátora digitálneho obsahu  (pdf / 1.27 MB)
Ústredná knižnica SAV
Bratislava
31.05.2019 0,00
16/2019 Zabezpečenie predaja a distribúcia a správa redakčných poplatkov časopisu Architektúra a urbanizmus  (pdf / 803.07 KB)
o.z. Reflektor
Bratislava
23.05.2019 0,00
15/2019 dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve DKZ  (pdf / 405.45 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
13.05.2019 0,00
11/2019 úprava práv povinností zmluvných strán  (pdf / 639.63 KB)
Trnavská univerzity, Teologická fakulta
Trnava
13.05.2019 0,00
14/2019 Efektívna spolupráca a vzájomná výhodnosť  (pdf / 3.19 MB)
Centrum vedecko - technických informácií SR
Bratislava
03.05.2019 0,00
9/2019 Zmluva o spolupráci  (pdf / 982.97 KB)
Trnavská univerzita - Teologická fakulta
Trnava
IČO: 31825249
23.04.2019 0,00
6/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 1.13 MB)
Nigel s.r.o.
Trnava
IČO: 50734296
25.03.2019 0,00
7/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 821.05 KB)
Performance, s.r.o.
Bratislava
IČO: 36671134
25.03.2019 0,00
8/2019 Vyhotovenie Historického časopisu  (pdf / 240.42 KB)
CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko
Bratislava
25.03.2019 0,00
9/2019 Vytvorenie internetovej podstránky  (pdf / 1 MB)
Slovenské centrum dizajnu
Bratislava
22.03.2019 0,00

1/2  Ďalej Koniec