Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
1/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 568.1 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00
11/2019 úprava práv povinností zmluvných strán  (pdf / 639.63 KB)
Trnavská univerzity, Teologická fakulta
Trnava
13.05.2019 0,00
12/2019 poskytnutie dotácie na úhradu nákladov projektu  (pdf / 3.09 MB)
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislava
20.06.2019 1 000,00
13/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 905.29 KB)
Traco Computers
Piešťany
06.06.2019 1 509,64
14/2019 Efektívna spolupráca a vzájomná výhodnosť  (pdf / 3.19 MB)
Centrum vedecko - technických informácií SR
Bratislava
03.05.2019 0,00
15/2019 dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve DKZ  (pdf / 405.45 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
13.05.2019 0,00
16/2019 Zabezpečenie predaja a distribúcia a správa redakčných poplatkov časopisu Architektúra a urbanizmus  (pdf / 803.07 KB)
o.z. Reflektor
Bratislava
23.05.2019 0,00
17/2019 Proces prideľovania o registrácií trvalého identifikátora digitálneho obsahu  (pdf / 1.27 MB)
Ústredná knižnica SAV
Bratislava
31.05.2019 0,00
18/2019 Zakúpenie kancelárskej techniky -notebook  (pdf / 2.14 MB)
Juriga spol.s r.o.
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
03.06.2019 1 073,99
2/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 562.67 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00
23/2019 Dohoda o spolupráci  (pdf / 471.06 KB)
Hadart Publishing s.r.o.
Bratislava
04.07.2019 0,00
24/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 1.36 MB)
Martin Gall-MG COMP
Prešov
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
22.07.2019 4 204,00
25/2019 Podmienky spolupráce pri realizácií medzinárodnej konferencie  (pdf / 457.16 KB)
Taliansky kultúrny inštitút
Bratislava
IČO: 31783392
22.07.2019 250,00
26/2019 Práva a povinnosti pri spracovávaní osobných údajov  (pdf / 2.83 MB)
CSČ SAV Výpočtové stredisko
Bratislava
26.07.2019 0,00
3/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 560.88 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00
4/2019 Vydanie a distribúcia knižného titulu  (pdf / 538.07 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.01.2019 0,00
5/2019 Registrácia domény architekti  (pdf / 933.04 KB)
CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko
Bratislava
29.01.2019 0,00
6/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 1.13 MB)
Nigel s.r.o.
Trnava
IČO: 50734296
25.03.2019 0,00
7/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 821.05 KB)
Performance, s.r.o.
Bratislava
IČO: 36671134
25.03.2019 0,00
8/2019 Vyhotovenie Historického časopisu  (pdf / 240.42 KB)
CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko
Bratislava
25.03.2019 0,00
9/2019 Vytvorenie internetovej podstránky  (pdf / 1 MB)
Slovenské centrum dizajnu
Bratislava
22.03.2019 0,00
9/2019 Zmluva o spolupráci  (pdf / 982.97 KB)
Trnavská univerzita - Teologická fakulta
Trnava
IČO: 31825249
23.04.2019 0,00