Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
KDF001 výkon technika BOZP za 12/19  
Silvia Trubirohová
Dunajská 20, 811 08 Bratislava
IČO: 40252752
08.01.2020 100,00
KDF002 paušál za služby 01/20  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: 00037869
02.01.2020 300,00
KDF003 záloha za el. energiu 01/20  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
13.01.2020 100,00
KDF004 stravné lístky 1/ 2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
13.01.2020 1 700,00
KDF005 telekom.naklady 12/2019  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
16.01.2020 23,13
KDF006 vodné, stočné 12/19  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
24.01.2020 9,33
KDF007 stravné lístky v počte 524 ks na február 2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
30.01.2020 1 781,60
KDF008 vyučtovanie el.energie 2019  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
04.02.2020 1 058,31
KDF009 paušál za služby 02/20  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
06.02.2020 300,00
KDF010 zaloha za ee2/20  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
06.02.2020 100,00
KDF011 2020/L/04 osvetlenie v garaži  
Eugen Lipták L.E.C.
Budovateľská 15, 927 01 Šaľa
IČO: 32353201
06.02.2020 250,00
KDF012 200002 výkon technika BOZP za 1/20  
Silvia Trubirohová
Dunajská 20, 811 08 Bratislava
IČO: 40252752
07.02.2020 100,00
KDF013 20002 služby 12/19 účtovníctvo  
FINaXY, spol. s r.o.
Homolova 27, 841 02 Bratislava
IČO: 35946989
07.02.2020 600,00
KDF014 202010036 Geologica Carpathica 2020  
Ustav vied o zemi
Dubravská cesta 9 BA
IČO: 00586943
20.02.2020 60,00
KDF015 FVM2000052 Korekčný signál a balík služieb SmartNet na r.2020  
Marián Blaško
Palisády 639/9, 811 03 Bratislava
IČO: 45663670
19.02.2020 460,00
KDF016 5017200025 Výročný seminár Smolenice (Michniak, Šuška)  
Centrum spol. činností
Dubravská cesta 9 BA
IČO: 00398144
26.02.2020 106,20
KDF017 5130022020 ubytovanie doc. Štycha, Royova ul. Bratislava  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
26.02.2020 50,00
KDF018 5160052020 telekom.naklady 1/2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
26.02.2020 26,69
KDF019 2201010731 Mikrotik Router  
AGEM Computers, spol. s r.o.
Panónska 42 851 01 B r a t i s l a v a
IČO: 35692715
27.02.2020 35,94
KDF020 5110222020 stravné lístky 3/ 2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
27.02.2020 1 764,00
KDF021 20004 služby 1/2020 účtovníctvo  
FINaXY, spol. s r.o.
Homolova 27, 841 02 Bratislava
IČO: 35946989
27.02.2020 600,00
KDF022 paušál za služby 03/20  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
03.03.2020 300,00
KDF023 zaloha za ee3/20  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
03.03.2020 100,00
KDF024 vodné, stočné 1/2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
03.03.2020 7,71
KDF025 2012000134 Hygienické potreby na 2. štvrťrok 2020  
Rempo
Stará Vajnorská 19 Bratislava
IČO: 35819081
05.03.2020 170,03