Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
1/2020 ubytovanie pre doc. RNDr. Přemka Štycha, PhD.  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ)
21.01.2020 50,00
2/2020 stravné lístky v počte 524 ks na február 2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ)
27.01.2020 1 781,60
3/2020 inštalácia osvetlenia v garáži č. 16 v areáli SAV na Patrónke  
L.E.C. Lipták Eugen
Budovateľská 15 927 01 Šaľa
IČO: 32353201
Podpísal: Daniel Michniak (riaditeľ)
30.01.2020 250,00
4/2020 ubytovanie na jednu noc dňa 17.2.2020 pre dve osoby  
Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Podpísal: Ján Novotný (zástupca riaditeľa)
13.02.2020 120,00
5/2020 korekčný signál a balík služieb „SmartNet“ na rok 2020  
Marián Blaško
Palisády 639/9 811 03 Bratislava
IČO: 45663670 DIĆ 1083083694
Podpísal: Zdeno Grešo (vedúci HSÚ)
19.02.2020 460,00
6/2020 stravné lístky v počte 519 ks na marec 2020  
Úrad SAV
Štefánikova 49 814 73 B r a t i s l a v a
IČO: IČO 00037869
Podpísal: Zdeno Grešo (vedúci HSÚ)
24.02.2020 1 764,60
7/2020 Router Board RB 750r2 ( 5 portový router)  
AGEM Computers, spol. s r.o.
Panónska 42 851 01 B r a t i s l a v a
IČO: 35692715
Podpísal: Zdeno Grešo (vedúci HSÚ)
26.02.2020 36,66