Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
2/2023 antivírový program (licencia na 12 mesiacov)  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 12/2023 zo dňa 2.1.2023
Poznámka: IČ FA: 1/2023
2. 1. 2023 18,90
36/2023 proofreading of texts of Kosterec  
Carolyn Benson
Salzbrunner Strasse 18, Berlin
IČO: DE283130549
Objednávka: 19/2023 zo dňa 27.2.2023
Poznámka: IČ FA: 20/2023
2. 3. 2023 694,96
24/2023 refundácia režijných nákladov 1/23  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 14/2023
21. 2. 2023 390,93
8/2023 refundácia režijných nákladov 12/2022  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 5/2023
17. 1. 2023 145,97
44/2023 refundácia režijných nákladov 2/23  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 25/2023
13. 3. 2023 291,63
32/2023 tlač časopisu Filozofia č. 2/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 2/2023 zo dňa 13.2.2023
Poznámka: IČ FA: 19/2023
1. 3. 2023 960,00
26/2023 3 publikácie  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 18/2023 zo dňa 5.1.2023
Poznámka: IČ FA: 15/2023
22. 2. 2023 266,51
41/2023 odborná kniha  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 31/2023 zo dňa 6.3.2023
Poznámka: IČ FA: 23/2023
10. 3. 2023 49,50
12/2023 storno poplatok za ubytovanie  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 17/2023 zo dňa 5.1.2023
Poznámka: IČ FA: 7/2023
17. 1. 2023 84,00
28/2023 ubytovanie Urban Peter  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 21/2023 zo dňa 1.2.2023
Poznámka: IČ FA: 16/2023
24. 2. 2023 174,40
16/2023 ubytovanie zahraničných hostí  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 109/2022 zo dňa 30.11.2023
Poznámka: IČ FA: 9/2023
21. 2. 2023 979,00
14/2023 ubytovanie zahraničných hostí  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Poznámka: IČ FA: 8/2023
19. 1. 2023 525,50
43/2023 grafická úprava a layout knihy I. Komanickej  
Katkat, s.r.o.
Kúpeľná 1062/98, 073 01 Sobrance
IČO: 51848961
Objednávka: 28/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 490
13. 3. 2023 490,00
38/2023 kancelárske a hygienické potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 30/2023 zo dňa 6.3.2023
Poznámka: IČ FA: 21/2023
7. 3. 2023 61,52
22/2023 proofreading K. Podušelovej  
Peter Pavelko - services
Komjatická 1439/44, Nové Zámky
IČO: 41896084
Objednávka: 20/2023 zo dňa 9.1.2023
Poznámka: IČ FA: 12/2023
7. 2. 2023 281,60
10/2023 3x pečiatka  
Printshop-businessline
Dobrovičova 126/7, Bratislava
IČO: 31379541
Objednávka: 15/2023 zo dňa 17.1.2023
Poznámka: IČ FA: 6/2023
18. 1. 2023 60,00
23/2023 telekomunikačné služby 1/2023  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 13/2023
8. 2. 2023 63,00
5/2023 telekomunikačné služby 12/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 3/2023
11. 1. 2023 63,13
39/2023 telekomunikačné služby 3/2023  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 22/2023
9. 3. 2023 63,17
4/2023 stravné lístky 1/2023 - gastrolístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Objednávka: 11/2023 zo dňa 2.1.2023
Poznámka: IČ FA: 2/2023
3. 1. 2023 255,00
30/2023 stravné poukážky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Objednávka: 25/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 17/2023
24. 2. 2023 510,00
7/2023 stravné lístky 1/2023 - kantína  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 116/2022 zo dňa 22.12.2022
Poznámka: IČ FA: 4/2023
12. 1. 2023 500,00
20/2023 stravné lístky 2/2023 - kantína  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 16/2023 zo dňa 23.1.2023
Poznámka: IČ FA: 11/2023
7. 2. 2023 500,00
33/2024 stravné lístky 3/2023 - kantína  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 23/2023 zo dňa 20.2.2023
Poznámka: IČ FA: 18/2023
28. 2. 2023 500,00
18/2023 tlač časopisu Filozofia č. 1/2023  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 1/2023 zo dňa 16.1.2023
Poznámka: IČ FA: 10/2023
3. 2. 2023 960,00