Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
57/2022 vydanie knihy B. Horynu  
Jakub Hlaváček
Hošťáková 29, Praha, ČR
IČO: 61028100
Objednávka: 42/2022 zo dňa 19.4.2022
Poznámka: IČ FA: 33/2022
25. 5. 2022 73 000,00
81/2022 korektúry článku E. Dědečkovej  
John Peter Butler Barrer
Jégeho 18448/6, Bratislava
IČO: 50092014
Objednávka: 61/22 zo dňa 2.8.2028
Poznámka: IČ FA: 49/2022
19. 8. 2022 300,15
63/2022 ubytovanie + prenájom techniky  
Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Objednávka: 49/2022 zo dňa 17.5.2022
Poznámka: IČ FA: 37/2022
1. 6. 2022 753,40
86/2022 preklad SJ/FJ  
Kornélia Ševčíková
Pečnianska 1213/19, 8510 1 Bratislava
IČO: 40511227
Objednávka: 56/2022 zo dňa 21.7.2022
Poznámka: IČ FA: 52/2022
7. 9. 2022 172,00
9/2021 preklad francúzskeho textu  
Mgr. Diana Šimová ToP
Budmerice 180, 900 86 Budmerice
IČO: 41766521
Objednávka: 17/2022 zo dňa 26.1.2022
Poznámka: IČ FA: 006/2022
11. 2. 2022 612,00
7/2022 telekomunikačné služby 1/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 0016695
Zmluva: zmluva o dielo č. 7/2019 zo dň
Poznámka: IČ fa: 005/2022
9. 2. 2022 62,00
1/2022 telekomunikačné služby 12/2021  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Zmluva o poskytovaní verejných
Poznámka: IČ FA: 01/2022
7. 1. 2022 62,00
15/2022 telekomunikačné služby 2/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva 7/2019 zo dňa 25.3.2019
Poznámka: IČ FA: 10/2022
8. 3. 2022 62,00
27/2022 telekomunikačné služby 3/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva 7/2019 zo dňa 25.3.2019
Poznámka: IČ FA: 17/2022
5. 4. 2022 62,00
42/2022 telekomunikačné služby 42022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva 7/2019 zo dňa 25.3.2019
Poznámka: IČ FA: 26/2022
6. 5. 2022 62,64
61/2022 telekomunikačné služby 5/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021
Poznámka: IČ FA: 36/2022
8. 6. 2022 63,00
75/2022 telekomunikačné služby 6/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 3/2021 zo dňa 17.3.2
Poznámka: IČ FA: 45/2022
11. 7. 2022 63,59
77/2022 telekomunikačné služby 7/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva 7/2019 zo dňa 25.3.2019
Poznámka: IČ FA: 47/2022
10. 8. 2022 63,37
89/2022 telekomunikačné služby 8/2022  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva 7/2019 zo dňa 25.3.2019
Poznámka: IČ FA: 54/2022
12. 9. 2022 63,29
79/2022 poukážky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Objednávka: 63/2022 zo dňa 16.8.2022
Poznámka: IČ FA: 48/2022
17. 8. 2022 27,30
41/2022 stravné poukážky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Objednávka: 35/22 zo dňa 29.4.2022
Poznámka: IČ FA_ 25/2022
5. 5. 2022 675,00
28/2022 tlač časopisu OrganonF 1/2022  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018
Poznámka: IČ FA: 18/2022
11. 4. 2022 927,85
66/2022 tlač časopisu OrganonF 2/2022  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018
Poznámka: IČ FA: 39/2022
16. 6. 2022 750,75
3/2022 stravné lístky 1/2022  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 106/2021 zo dňa 20.12.2021
Poznámka: IČ fa: 2/2022
17. 1. 2022 320,00
59/2022 stravné lístky 6/2022  
Úrad SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 48/2022 zo dňa 20.5.2022
Poznámka: IČ FA: 34/2022
26. 5. 2022 400,00
13/2022 stravné poukážky 3/2022  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 21/2022 zo dňa 21.2.2022
Poznámka: IČ FA: 8/2022
1. 3. 2022 560,00
24/2022 stravné poukážky 4/2022  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 29/22 zo dňa 25.3.2022
Poznámka: IČ FA: 15/2022
31. 3. 2022 400,00
88/2022 stravné poukážky 9/2022  
Úrad SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 0016695
Objednávka: 62/2022 zo dňa 16.8.2022
Poznámka: IČ FA: 53/2022
7. 9. 2022 450,00
53/2022 tlač časopisu Filozofia č. 4/2022  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 4/2022 zo dňa 19.4.2022
Poznámka: IČ FA: 31/2022
20. 5. 2022 651,00
68/2022 tlač časopisu Filozofia č. 5/2022  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 0016695
Objednávka: 5/2022 zo dňa 18.5.2022
Poznámka: IČ FA: 40/2022
24. 6. 2022 651,00
70/2022 tlač časopisu Filozofia č. 6/2022  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 0016695
Objednávka: 6/2022 zo dňa 16.6.2022
Poznámka: IČ FA: 41/2022
24. 6. 2022 651,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec