Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
46/2023 tlač knihy M. Martinkoviča  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 27/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 26/2023
24. 3. 2023 900,00
26/2023 3 publikácie  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 18/2023 zo dňa 5.1.2023
Poznámka: IČ FA: 15/2023
22. 2. 2023 266,51
141/2023 knih  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 70/2023 zo dňa 3.10.2023
Poznámka: IČ FA: 82/2023
3. 10. 2023 32,18
41/2023 odborná kniha  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 31/2023 zo dňa 6.3.2023
Poznámka: IČ FA: 23/2023
10. 3. 2023 49,50
136/2023 publikácia  
Eurobooks, s.r.o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 60/2023 zo dňa 6.7.2023
Poznámka: IČ FA: 78/2023
18. 9. 2023 188,10
133/2023 odvoz účastníkov konferencie na letisko  
Gourmandia, s.r.o.
Tomášikova 1257/50/C, 831 04 Bratislava
IČO: 353344308
Objednávka: 65/2023 zo dňa 14.8.2023
Poznámka: IČ FA: 76/2023
14. 8. 2023 65,00
170/2023 tlač kapitoly knihy - Kuchtová  
Hermann Editeurs des Sciences
6 Rue Labrouste, 750 15 Paris, France
IČO: FR56622030104
Objednávka: 81/2023 zo dňa 13.11.2023
Poznámka: IČ FA: 100/2023
16. 11. 2023 300,00
107/2023 storno poplatok za ubytovanie  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 55/2023 zo dňa 13.6.2023
Poznámka: IČ FA: 61/2023
22. 6. 2023 100,00
12/2023 storno poplatok za ubytovanie  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 17/2023 zo dňa 5.1.2023
Poznámka: IČ FA: 7/2023
17. 1. 2023 84,00
28/2023 ubytovanie Urban Peter  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 21/2023 zo dňa 1.2.2023
Poznámka: IČ FA: 16/2023
24. 2. 2023 174,40
16/2023 ubytovanie zahraničných hostí  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 109/2022 zo dňa 30.11.2023
Poznámka: IČ FA: 9/2023
21. 2. 2023 979,00
14/2023 ubytovanie zahraničných hostí  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Poznámka: IČ FA: 8/2023
19. 1. 2023 525,50
83/2023 ubytovanie A.Keiserman  
Hotel Devín
Riečna 4, Bratislava
IČO: 31395741
Objednávka: 47/2023 zo dňa 4.5.2023
Poznámka: IČ FA: 47/2023
29. 5. 2023 233,40
102/2023 ubytovanie Bacharach, Shoamaker, Divers  
Hotel Devín
Riečna 4, Bratislava
IČO: 31395741
Objednávka: 46/2023 zo dňa 4.5.2023
Poznámka: IČ FA: 58/2023
15. 6. 2023 233,40
101/2023 ubytovanie Bacharach, Shoamaker, Divers  
Hotel Devín
Riečna 4, Bratislava
IČO: 31395741
Objednávka: 46/2023 zo dňa 4.5.2023
Poznámka: IČ FA: 57/2023
15. 6. 2023 348,60
100/2023 ubytovanie Bacharach, Shoamaker, Divers  
Hotel Devín
Riečna 4, Bratislava
IČO: 31395741
Objednávka: 46/2023 zo dňa 4.5.2023
Poznámka: IČ FA: 56/2023
15. 6. 2023 400,20
58/2023 ubytovanie Kiener Maximilián  
Hotel Devín
Riečna 4, Bratislava
IČO: 31395741
Objednávka: 34/2023 zo dňa 14.3.2023
Poznámka: IČ FA: 32/2023
4. 4. 2023 266,80
52/2023 zviazanie do tvrdej väzby ročníky OrganonF a Filozofie  
Igor Iloť - RádioPrint
Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
IČO: 40247171
Objednávka: 24/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 29/2023
17. 4. 2023 380,00
161/2023 vydanie knihy (tlač, grafika, distribúcia)  
Jakub Hlaváček MALVERN
Hošťálkova 29, 169 00 Praha 6, Česká republika
Zmluva: licenčná zmluva č. 12/2023 zo
Poznámka: IČ FA: 95/2023
8. 11. 2023 72 000,00
131/2023 konferencia - prenájom miestnosti  
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA
Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17922372
Objednávka: 56/2023 zo dňa 14.6.2023
Poznámka: IČ FA: 75/2023
5. 9. 2023 500,00
130/2023 konferencia - stranovanie  
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA
Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17922372
Objednávka: 56/2023 zo dňa 14.6.2023
Poznámka: IČ FA: 74/2023
5. 9. 2023 440,00
129/2023 konferencia - ubytovanie  
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA
Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17922372
Objednávka: 56/2023 zo dňa 14.6.2023
Poznámka: IČ FA: 73/2023
5. 9. 2023 765,40
43/2023 grafická úprava a layout knihy I. Komanickej  
Katkat, s.r.o.
Kúpeľná 1062/98, 073 01 Sobrance
IČO: 51848961
Objednávka: 28/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 490
13. 3. 2023 490,00
145/2023 čistiace prostriedky  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 69/2023 zo dňa 3.10.2023
Poznámka: IČ FA: 84/2023
4. 10. 2023 191,11
89/2023 kancelárske potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 52/2023 zo dňa 30.5.2023
Poznámka: IČ FA: 50/2023
2. 6. 2023 73,69
38/2023 kancelárske a hygienické potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 30/2023 zo dňa 6.3.2023
Poznámka: IČ FA: 21/2023
7. 3. 2023 61,52
167/2023 kancelárske potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 79/2023 zo dňa 9.11.2023
Poznámka: IČ FA: 98/2023
15. 11. 2023 333,80
151/2023 kancelárske potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 73/2023 zo dňa: 16.10.2023
Poznámka: IČ FA: 89/2023
20. 10. 2023 126,32
120/2023 kancelárske potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 63/2023 zo dňa 14.8.2023
Poznámka: IČ FA: 67/2023
15. 8. 2023 41,40
87/2023 kancelárske potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 09 Ružinov, BA
IČO: 35710691
Objednávka: 51/2023 zo dňa 30.5.2023
Poznámka: IČ FA: 49/2023
2. 6. 2023 207,55
Začiatok  Späť
2
4
Ďalej  Koniec