Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
137/2022 preklad textu zo SJ do AJ  
Agentúra KARPAT
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 37499220
Objednávka: 78/2022 zo dňa 7.10.2022
Poznámka: IČ FA: 80/2022
7. 10. 2022 521,18
20/2022 monitor 24 Samsung  
Alza.sk
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 23/2022 zo dňa 21.2.2022
Poznámka: IČ FA: 13/2022
30. 3. 2022 182,70
91/2022 notebook, kábel, disk  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 68/2022 zo dňa 12.9.2022
Poznámka: IČ FA: 55/2022
14. 9. 2022 745,39
149/2022 projektor, disky, USB  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 73/2022 zo dňa 21.9.2022
Poznámka: IČ FA: 88/2022
21. 11. 2022 1 074,35
75/2022 púzdro, čítačka, podložka, ventilátor, slúchadlá, nabíjačka  
Alza.sk
Bottova 7, 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 55/2022 zo dňa 1.7.2022
Poznámka: IČ FA: 44/2022
11. 7. 2022 164,55
177/2022 tablet + licencia  
Alza.sk
Bottova 7, 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 114/2022 zo dňa 5.12.2022
Poznámka: IČ FA: 282,50
12. 12. 2022 282,50
22/2022 tablet iPad  
Alza.sk
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 28/22 zo dňa 10.3.2022
Poznámka: IČ FA: 14/2022
21. 3. 2022 401,39
156/2022 toner  
Alza.sk
Bottova 7, 6654/7, 811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 104/2022 zo dňa 22.11.2022
Poznámka: IČ FA: 91/2022
23. 11. 2022 74,90
26/2022 4 čísla časopisov (odborná literatúra)  
Archives de philosophie
14 rue d Assas, Paris
IČO: 44006660300018
Objednávka: 32/22 zo dňa 1.4.2022
Poznámka: IČ FA: 16/2022
5. 4. 2022 125,00
189/2022 tonery  
AYCaN, s.r.o.
Hraničná 7, 821 05 Bratislava
IČO: 31401571
Objednávka: 112/2022 zo dňa 5.12.2022
Poznámka: IČ FA: 110/2022
19. 12. 2022 400,28
182/2022 tonery  
AYCaN, s.r.o.
Hraničná 7, 821 05 Bratislava
IČO: 31401571
Objednávka: 98/2022 zo dňa 11.11.2022
Poznámka: IČ FA: 106/2022
15. 12. 2022 493,07
37/2022 tonery  
AYCaN, s.r.o.
Hraničná 7, 821 05 Bratislava
IČO: 31401571
Objednávka: 27/22 zo dňa 19.4.2022
Poznámka: IČ FA: 23/2022
19. 4. 2022 402,12
39/2022 proofreading anglických textov  
Carolyn Benson
Salzbrunner Strasse 18, Berlin
IČO: 24/313/00458
Objednávka: 27/2022 zo dňa 7.3.2022
Poznámka: IČ FA: 24/2022
28. 4. 2022 630,70
46/2022 zakúpenie vydavateľskej licencie k článku  
CCC RightsLink
222 Rosewood Drive, Dannvers, USA
IČO: 13-2922432
Objednávka: 46/2022 zo dňa a 9.5.2022
Poznámka: IČ FA: 28/2022
9. 5. 2022 727,90
168/2022 dobropis  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Poznámka: IČ FA: 99/2022
28. 11. 2022 -3,26
60/2022 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 35/2022
27. 5. 2022 557,00
4/2022 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 3/2022
19. 1. 2022 174,22
14/2022 refundácia režijných nákladov 1/22  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o rozúčtovaní 1/2012
Poznámka: IČ FA: 9/2022
14. 3. 2022 202,55
154/2022 refundácia režijných nákladov 10/2022  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 85/2022
16. 10. 2022 724,49
16/2022 refundácia režijných nákladov 2/22  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 11/2022
14. 3. 2022 368,23
82/2022 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 50/2022
6. 9. 2022 370,04
76/2022 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 46/2022
21. 7. 2022 638,10
73/2022 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 43/2022
17. 6. 2022 0,00
183/2022 refundácia režijných nákladov 11/22  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 107/2022 suma zmenená po urgencii zle započítanej platby z THS
16. 12. 2022 1 148,95
35/2022 refundácia režijných nákladov 3/22  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 22/2022
19. 4. 2022 98,39
94/2022 refundácia režijných nákladov 8/22  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: zmluva o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 57/2022
19. 9. 2022 385,73
123/2022 refundácia režijných nákladov 9/22  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 73/2022
19. 10. 2022 388,56
30/2022 tlač časopisu Filozofia č. 1/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 01/2022 zo dňa 18.1.2022
Poznámka: IČ FA: 19/2022
12. 4. 2022 651,00
187/2022 tlač časopisu Filozofia č. 10/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 10/2022 zo dňa 8.12.2022
Poznámka: IČ FA: 109/2022
20. 12. 2022 673,00
32/2022 tlač časopisu Filozofia č. 2/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 2/22 zo dňa 16.2.2022
Poznámka: IČ FA: 20/2022
12. 4. 2022 651,00
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec