Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
57/2022 vydanie knihy B. Horynu  
Jakub Hlaváček
Hošťáková 29, Praha, ČR
IČO: 61028100
Objednávka: 42/2022 zo dňa 19.4.2022
Poznámka: IČ FA: 33/2022
25. 5. 2022 73 000,00
135/2022 proofreading a konzultácie k odbornému textu  
Peter Pavelko - services
Komjatická 1439/44, Nové Zámky
IČO: 41896084
Zmluva: 88/2022 zo dňa 26.10.2022
Poznámka: IČ FA: 79/2022
4. 11. 2022 2 104,10
115/2022 proofreading  
Peter Pavelko - services
Komjatická 1439/44, Nové Zámky
IČO: 41896084
Objednávka: 64/2022, 16.8.2022
Poznámka: IČ FA: 68/2022
7. 10. 2022 1 855,00
160/2022 tlač, zalomenie, knihárske spracovanie knihy F. Novosáda  
IRIS - vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
Žitavská 14, 821 07 Bratislava
IČO: 48058629
Objednávka: 92/2022 zo dňa 26.10.2022
Poznámka: IČ FA: 93/2022
28. 11. 2022 1 500,00
149/2022 projektor, disky, USB  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 73/2022 zo dňa 21.9.2022
Poznámka: IČ FA: 88/2022
21. 11. 2022 1 074,35
100/2022 odborný preklad, redakcia knihy  
ENFIA, s.r.o.
Znievska 9, 851 06 Bratislava
IČO: 36820881
Objednávka: 59/2022, 12.7.2022
Poznámka: IČ FA: 60/2022
27. 9. 2022 1 000,00
44/2022 prekladateľské služby  
ENFIA, s.r.o.
Znievska 9, 851 06 Bratislava
IČO: 36820881
Objednávka: 32/2022 zo dňa 29.3.2022
Poznámka: IČ FA: 27/2022
6. 5. 2022 1 000,00
147/2022 proofreading textov M. Vaceka  
John Horden
Carrer d Eivissa 16, 1-K, Tarragona 43005 Spain
IČO: Y1436515H
Objednávka: 91/2022 zo dňa 26.10.2022
Poznámka: IČ FA: 87/2022
23. 11. 2022 997,50
28/2022 tlač časopisu OrganonF 1/2022  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018
Poznámka: IČ FA: 18/2022
11. 4. 2022 927,85
117/2022 Lenovo IdeaPad 3  
DT digital, s.r.o.
Parková 1289, Tešedíkovo
IČO: 36784192
Objednávka: 81/2022, 11.10.2022
Poznámka: IČ FA: 69/2022
12. 10. 2022 772,90
63/2022 ubytovanie + prenájom techniky  
Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Objednávka: 49/2022 zo dňa 17.5.2022
Poznámka: IČ FA: 37/2022
1. 6. 2022 753,40
163/2022 tlač časopisu OrganonF 4/2022  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: č. 1/2018
Poznámka: IČ FA: 95/2022
28. 11. 2022 750,75
122/2022 tlač časopisu OrganonF 3/2022  
Universalprint, s.r.o.
Priemyslená 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018
Poznámka: IČ FA: 72/2022
18. 10. 2022 750,75
66/2022 tlač časopisu OrganonF 2/2022  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018
Poznámka: IČ FA: 39/2022
16. 6. 2022 750,75
91/2022 notebook, kábel, disk  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 68/2022 zo dňa 12.9.2022
Poznámka: IČ FA: 55/2022
14. 9. 2022 745,39
46/2022 zakúpenie vydavateľskej licencie k článku  
CCC RightsLink
222 Rosewood Drive, Dannvers, USA
IČO: 13-2922432
Objednávka: 46/2022 zo dňa a 9.5.2022
Poznámka: IČ FA: 28/2022
9. 5. 2022 727,90
154/2022 refundácia režijných nákladov 10/2022  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 85/2022
16. 10. 2022 724,49
93/2022 notebook lenovo  
DT digital, s.r.o.
Parková 1289, Tešedíkovo
IČO: 36784192
Objednávka: 69/2022 zo dňa 12.9.2022
Poznámka: IČ FA: 56/2022
19. 9. 2022 712,82
104/2022 tlač časopisu Filozofia č. 7/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 7/2022, 14.9.2022
Poznámka: IČ FA: 62/2022
13. 10. 2022 687,89
41/2022 stravné poukážky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Objednávka: 35/22 zo dňa 29.4.2022
Poznámka: IČ FA_ 25/2022
5. 5. 2022 675,00
145/2022 tlač časopisu Filozofia č. 9/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 9/2022 zo dňa 14.11.2022
Poznámka: IČ FA: 86/2022
23. 11. 2022 673,00
142/2022 tlač časopisu Filozofia č. 8/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 8/2022 zo dňa 13.10.2022
Poznámka: IČ FA: 83/2022
18. 10. 2022 673,00
153/2022 knižky  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 102/2022 zo dňa 23.11.2022
Poznámka: IČ FA: 90/2022
23. 11. 2022 670,66
68/2022 tlač časopisu Filozofia č. 5/2022  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 0016695
Objednávka: 5/2022 zo dňa 18.5.2022
Poznámka: IČ FA: 40/2022
24. 6. 2022 651,00
70/2022 tlač časopisu Filozofia č. 6/2022  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 0016695
Objednávka: 6/2022 zo dňa 16.6.2022
Poznámka: IČ FA: 41/2022
24. 6. 2022 651,00
53/2022 tlač časopisu Filozofia č. 4/2022  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 4/2022 zo dňa 19.4.2022
Poznámka: IČ FA: 31/2022
20. 5. 2022 651,00
30/2022 tlač časopisu Filozofia č. 1/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 01/2022 zo dňa 18.1.2022
Poznámka: IČ FA: 19/2022
12. 4. 2022 651,00
32/2022 tlač časopisu Filozofia č. 2/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 2/22 zo dňa 16.2.2022
Poznámka: IČ FA: 20/2022
12. 4. 2022 651,00
34/2022 tlač časopisu Filozofia č. 3/2022  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 3/22 zo dňa 21.3.2022
Poznámka: IČ FA: 21/2022
12. 4. 2022 651,00
76/2022 refundácia režijných nákladov  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 46/2022
21. 7. 2022 638,10
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec