Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
161/2023 vydanie knihy (tlač, grafika, distribúcia)  
Jakub Hlaváček MALVERN
Hošťálkova 29, 169 00 Praha 6, Česká republika
Zmluva: licenčná zmluva č. 12/2023 zo
Poznámka: IČ FA: 95/2023
8. 11. 2023 72 000,00
118/2023 grafická úprava, zalomenie, návrh obálky, jazyková korekcia knihy prof. Šajdu/Novosád  
Post Scriptum
Rajecká 36, 821 07 Bratislava
IČO: 36818801
Objednávka: 41/2023 zo dňa 5.4.2023
Poznámka: IČ FA: 66/2023
31. 7. 2023 2 585,00
159/2023 proofreading anglického textu A. Kuchtovej  
Carolyn Benson
63 Fred Vareley Dr. Unionville, Ontario, Canada
Objednávka: 66/2023 zo dňa 14.08.2023
Poznámka: IČ FA: 93/2023
6. 11. 2023 2 500,00
171/2023 tlač knihy M. Martinkoviča - doplatok  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 27/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 101/2023
16. 11. 2023 1 960,00
79/2023 letenky Vacek  
Pelicantravel.com s.r.o.
Pribinova 17954/10, Bratislava
IČO: 35897821
Objednávka: 50/2023 zo dňa 25.5.2023
Poznámka: IČ FA: 45/2023
25. 5. 2023 1 926,04
28/2023 tlač knihy E. Smolkovej  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 49/2023 zo dňa 20.3.2023
Poznámka: IČ FA: 28/2023
28. 3. 2023 1 320,00
157/2023 Macbook  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 75/2023 zo dňa 25.10.2023
Poznámka: IČ FA: 92/2023
27. 10. 2023 1 282,49
148/2023 časopis Archives de philosophie 2024  
Arechives de philosophie
Francúzko
IČO: 44006660300018
Objednávka: 72/2023 zo dňa 3.10.2023
Poznámka: IČ FA: 86/2023
16. 10. 2023 1 251,47
114/2023 tlač a preppress knihy prof. Sedovej  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 59/2023 zo dňa 26.6.2023
Poznámka: IČ FA: 65/2023
21. 7. 2023 1 067,00
127/2023 stravné lístky 9/2023 - kantína  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 67/2023 zo dňa 23.8.2023
Poznámka: IČ FA: 72/2023
4. 9. 2023 1 000,00
48/2023 proofreading anglických textov  
Carolyn Benson
Salzbrunner Strasse 18, Berlin
IČO: 24/313/00458
Objednávka: 36/2023 zo dňa 20.2.2023
Poznámka: IČ FA: 27/2023
20. 3. 2023 1 000,00
16/2023 ubytovanie zahraničných hostí  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Objednávka: 109/2022 zo dňa 30.11.2023
Poznámka: IČ FA: 9/2023
21. 2. 2023 979,00
153/2023 tlač časopisu Filozofia č. 8/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 8/2023 zo dňa: 16.10.2023
Poznámka: IČ FA: 90/2023
2. 11. 2023 960,00
139/2023 tlač časopisu Filozofia č. 7/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 7/2023 zo dňa 13.9.2023
Poznámka: IČ FA: 81/2023
29. 9. 2023 960,00
105/2023 tlač časopisu Filozofia č. 6/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 6/2023 zo dňa 14.6.2023
Poznámka: IČ FA: 60/2023
27. 6. 2023 960,00
81/2023 tlač časopisu Filozofia č. 5/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 5/2023 zo dňa 15.5.2023
Poznámka: IČ FA: 46/2023
29. 5. 2023 960,00
54/2023 tlač časopisu Filozofia č. 3/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 3/2023 zo dňa 21.3.2023
Poznámka: IČ FA: 30/2023
17. 4. 2023 960,00
32/2023 tlač časopisu Filozofia č. 2/2023  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 2/2023 zo dňa 13.2.2023
Poznámka: IČ FA: 19/2023
1. 3. 2023 960,00
18/2023 tlač časopisu Filozofia č. 1/2023  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 1/2023 zo dňa 16.1.2023
Poznámka: IČ FA: 10/2023
3. 2. 2023 960,00
46/2023 tlač knihy M. Martinkoviča  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA vydavateľstvo
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: 27/2023 zo dňa 23.2.2023
Poznámka: IČ FA: 26/2023
24. 3. 2023 900,00
149/2023 refundácia režijných nákladov 9/2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: dohoda o spôsobe rozúčtovania
Poznámka: IČ FA: 87/2023
19. 10. 2023 818,81
174/2023 jazyková redakcia publilácie Martinkoviča  
Mg.r Miroslava Kuracinová Valová, PhD.
Hurbanova 13, 917 08 Trnava
IČO: 1075823408 (DIČ)
Objednávka: 74/2023 zo dňa 25.10.2023
Poznámka: IČ FA: 103/2023
23. 11. 2023 800,00
85/2023 tonery  
AYCaN, s.r.o.
Hraničná 7, 821 05 Bratislava
IČO: 31401571
Objednávka: 48/2023 zo dňa 18.5.2023
Poznámka: IČ FA: 48/2023
5. 6. 2023 779,42
129/2023 konferencia - ubytovanie  
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA
Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17922372
Objednávka: 56/2023 zo dňa 14.6.2023
Poznámka: IČ FA: 73/2023
5. 9. 2023 765,40
77/2023 tlač časopisu OrganonF  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018 zo dňa 8
Poznámka: IČ FA: 44/2023
24. 5. 2023 750,75
94/2023 pc  
Alza.sk
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 40/2023 zo dňa 5.4.2023
Poznámka: IČ FA: 53/2023
8. 6. 2023 723,16
123/2023 tlač časopisu OrganonF 2/2023  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: 1/2018 zo dňa 8.1.2018
Poznámka: IČ FA: 69/2023
21. 8. 2023 719,95
36/2023 proofreading of texts of Kosterec  
Carolyn Benson
Salzbrunner Strasse 18, Berlin
IČO: DE283130549
Objednávka: 19/2023 zo dňa 27.2.2023
Poznámka: IČ FA: 20/2023
2. 3. 2023 694,96
138/2023 tlač časopisu Organon č. 3/2023  
Universalprint, s.r.o.
Priemyselná 2/1122, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46126236
Zmluva: zmluva o dielo 1/2018 zo dňa 8
Poznámka: IČ FA: 99/2023
13. 11. 2023 673,75
14/2023 ubytovanie zahraničných hostí  
Hotel Danubia Gate
Dunajská 2314/26, Bratislava
IČO: 35979658
Poznámka: IČ FA: 8/2023
19. 1. 2023 525,50
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec