Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
49/2022 Príkazná zmluva (preplatenie cestovných výdavkov)  
Pavlovič Edi
Am Munchfeld 43, Germany
Poznámka: Reimbursement, HS: 640 300 31
16. 5. 2022 137,80