Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Fond Štefana Schwarza

Postdoktorandský program Slovenskej akadémie vied je určený pre absolventov denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia, ktorým po obhajobe dizertačných prác neuplynul čas dlhší ako štyri roky. Úspešní uchádzači získavajú z Fondu Š. Schwarza príspevok k mzde na dva až tri roky. Mladí vedci v rámci tohto programu obhajujú projekty, ktoré plánujú riešiť na vedeckých pracoviskách SAV. Hlavným cieľom je stabilizovať mladých perspektívnych pracovníkov so zahraničnou skúsenosťou a podporiť tak budúci rozvoj pracovísk SAV.