Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha endogénnej produkcie sirovodíka pri raste solidných nádorov
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na sledovanie úlohy troch enzýmov, ktoré v bunke produkujú sirovodík, pri vzniku a raste vybraných solidných nádorov, hlavne však kolorektálnych karcinómov. Tiež sa budeme snažiť zistiť, či sirovodík pridávaný z vonkajšieho prostredia je schopný ovplyvniť, resp. nahradiť funkciu týchto enzýmov.