Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Vzájomná komunikácia medzi sulfidovou a vápnikovou signalizáciou pri raste a progresii nádorov
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na preštudovanie vzájomnej komunikácie medzi dvoma významnými signálnymi dráhami –sulfidovou a vápnikovou. Predpokladáme, že zmeny transportu vápnika môžu ovplyvniť produkciu H2S v nádorovej bunke a tým aj proliferáciu, migráciu, alebo samotnú existenciu bunky. Taktiež, časť práce sa bude venovať zmenám v transporte vápnika v dôsledku exogénne dodaného H2S s cieľom potenciálneho využitia pri liečbe nádorov.