Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie prírodných a syntetizovaných zlúčenín s potenciálom využiteľným pri terapii a ochrane ľudského zdravia v rôznych experimentálnych systémoch
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetizovaných zlúčenín má veľký význam, pretože sú často využívané pri ochrane ľudského zdravia a terapii civilizačných ochorení. V rámci navrhnutej témy plánujeme študovať fytochemikálie a syntetizované zlúčeniny, cell-free metódami určiť ich antioxidačnú kapacitu a v systéme ľudských buniek a plazmidovej DNA zistiť ich ochranný potenciál voči poškodeniam indukovaným modelovými mutagénmi a karcinogénmi. Na základe získaných výsledkov navrhneme mechanizmy, akými by mohli študované zlúčeniny pôsobiť.