Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kolorektálny karcinóm (CRC) patrí k častým malignitám s výskytom metastáz v pečeni. Po ich chirurgickom odstránení je recidíva ochorenia žiaľ vysoká, do piatich rokov zomrie asi 50% pacientov. Doteraz neexistuje marker, ktorý by identifikoval pacientov profitujúcich zo závažného zákroku. Predpokladáme, že benefit závisí na expresnom profile nádorového tkaniva. Cieľom bude identifikovať biomarker, resp. súbor biomarkerov, korelujúci so zvýšeným rizikom relapsu po odstránení metastáz pečene. Kandidátne biomarkery podrobíme funkčnej analýze na modeloch odvodených z pacientských tkanív.