Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Periostín ako marker chronického ochorenia obličiek
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrea Bábelová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Chronické ochorenie obličiek (CKD) známe svojím progresívnym charakterom a vysokou mortalitou vedie k významne zníženej kvalite života pacientov. Za jedného z kľúčových hráčov v rozvoji CKD bol identifikovaný periostín, sekretovaný proteín s veľkosťou 90 kDa. Expresia periostínu v skorých aj rozvinutých štádiách fibrózy obličiek bude sledovaná in vitro s použitím renálnych buniek a in vivo na modeli renálnej fibrózy u myší. Stanoví sa vplyv periostínu na rozvoj zápalových procesov vedúcich k fibróze a potenciálne ku chronickému ochoreniu obličiek.