Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Genomická a proteínová štúdia vektormi prenášaných mikroorganizmov v ich vektoroch a hostiteľoch
Program DŠ
mikrobiológia a virológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Analýza vektorov a vektormi prenášaných mikroorganizmov vo vektoroch a hostiteľoch. Sledovanie účinku fotodynamickej terapie na infekcie spôsobené vektormi prenášanými mikroorganizmami (in vivo, in vitro ) a zmeny na genomickej a proteomickej úrovni.