Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Pozorovanie nekolineárnych magnetických stavov na nano úrovni
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ján Šoltýs, PhD
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Za poslednú dekádu došlo k významnému zlepšeniu hustoty záznamu pamäťových médií a ich rýchlosti. Vývoj však neustále napreduje a vo výskume sú ďalšie koncepty pre nové pamäte, aby splnili požiadavky na miniaturizáciu, energetickú účinnosť a prenosovú rýchlosť. Magnetické nanoštruktúry sú jedným z kandidátov na nový typ ukladania a prenosu informácií, ktoré môžu prekročiť limity súčasnej polovodičovej technológie. Nové aplikačné koncepty sa často spoliehajú na prítomnosť nekolineárneho magnetického stavu [1]. V tejto práci študent využije súčasné numerické nástroje (mumax, OOMMF, Comsol) na štúdium nekolineárnych magnetických stavov a ich aplikácií. Naučí sa vytvárať tvarované štruktúry s nekolineárnymi magnetickými stavmi a využívať rôzne metódy detekcie na potvrdenie prítomnosti spinovej dynamiky magnetickej textúry.

[1] Mruczkiewicz, Michal, and Pawel Gruszecki. "The 2021 roadmap for noncollinear magnonics." Solid State Physics. Vol. 72. Academic Press, 2021. 1-27.