Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Memristorové matice pre post-digitálnu elektroniku
Program DŠ
Elektronika a fotonika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Boris Hudec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Memristory sú elementárne elektronické súčiastky so štruktúrou kondenzátora, ktorých odpor sa dá meniť aplikovaným napätím, a túto zmenu si pamätajú. Odpor tzv. analógových memristorov je možné modulovať v niekoľko-rádovom rozsahu spojite, nielen DC ale aj AC pulzami oboch polarít. Toto z nich robí horúce želiezko v doméne post-digitálnej elektroniky, kde sa dajú efektívne využiť v tzv. fuzzy logike alebo ako synapsie hardvérových neurónových sietí neuromorfných čipov, kde sa dá zmena odporu priamo interpretovať ako zmena synaptickej váhy.
Predmetom práce bude výskum a vývoj analógových memristorov kde aktívne vrstvy sú ultra-tenké (~nm) oxidy narastené depozíciou po atómových vrstvách (ALD), a ich následná elektrická charakterizácia. V práci budú využité rôzne spektroskopické techniky materiálových analýz a poznatky fyziky elektrónového transportu v dielektrikách pre rozsiahle porozumenie fungovaniu a dizajnu týchto súčiastok. Memristory budú následne integrované do polí maticových štruktúr (memristor crossbar array). Tieto budú následne spárované s ovládacou elektronikou (ADC/DAC, FPGA)
za účelom demonštrácie ich využitia v neuromorfných čipoch, prip. vo fuzzy logike.
Práca je súčasťou väčšieho projektu s komerčným presahom zameraného na vývoj memristorových čipov. Študent bude súčasťou výskumného tímu kde sa okrem detailného uchopenia ním/ňou využívaných charakterizačných a analytických techník priučí celému procesu vývoja a aplikácie mikroelektronických súčiastok.