Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Teoretické štúdium štruktúry a funkcie cukor-procesujúcich enzýmov.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kóňa, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pomocou metód kvantovej mechaniky a molekulovej mechaniky budú študované mechanizmy enzýmových reakcií glykozyltransferáz a glykozidhydroláz, interakcie medzi ligandami a ich receptormi. Získané štrukturálne a chemické dáta budú využité pri vývoji predpovedných modelov nových štruktúr inhibítorov cukorprocesujúcich enzýmov.