Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Enzýmová príprava a charakterizácia potenciálnych kozmeceutík
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Dizertačná práca sa zaoberá prípravou a charakterizáciou funkčných zlúčenín s biologickými aktivitami pre využitie v kozmetike. Pri zlúčeninách pripravených biokatalytickými postupmi a kombinujúcich sacharidy s prírodnými fenolikami (kyselina ferulová, kyselina kojová, tyrozol, hydroxytyrozol a pod. ), alkanolmi a mastnými kyselinami očakávame okrem napríklad emulgačných vlastností aj fotoprotektívne, antioxidačné, radikál zhášajúce, prípadne bieliace účinky. Zlúčeniny budú pripravované biokatalytickými postupmi, predovšetkým cestou glykozylácií a (trans)esterifikácií a charakterizované z hľadiska ich funkčných aj biologických vlastností.