Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium glykánových faktorov virulencie Candida auris
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
C. auris je novo objavený druh oportúnnej kvasinky, ktorý sa vyznačuje nezvyčajnými vlastnosťami. Predovšetkým ide o vysoký virulentný potenciál a neobvyklú schopnosť trvalo osídľovať nemocničné prostredie. Imunobiologické experimenty naznačujú, že virulentný potenciál môže súvisieť aj so schopnosťou C. auris unikať pozornosti neadaptívnym imunitným mechanizmom. Súvisí vysoký virulentný potenciál a schopnosť unikať pozornosti imunitného systému tejto kvasinky s jej glykozyláciou?