Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Diagnostické postupy na detekciu nádorových ochorení pomocou omických dát
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Tomáš Bertók, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Len externé štúdium.
Téma sa zaoberá vývojom, optimalizáciou a validáciou analytických metód pomocou reálnych pacientských vzoriek v spolupráci s klinickými pracoviskami. Cieľom práce je vyvinúť inovatívnu diagnostiku vybraných nádorových ochorení (solídnych tumorov) v skorom štádiu s využitím proteomických a glykomických nástrojov a bioinformatických modelov. Pri práci sa budú využívať štandardné postupy spracovania a analýzy biologických vzoriek, ako je chromatografia, hmotnostná spektrometria, mikroskopické metódy a imunoafinitné metódy a biosenzory.