Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Psychologické bariéry pro-environmentálneho správania a možnosti ich redukcie
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Zatiaľ čo prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina populácie považuje klimatickú zmenu za závažný problém, miera pro-environmentálneho správania ľudí je stále pomerne nízka. Tento fakt odráža mnohé psychologické bariéry (Gifford et al., 2018; Lacroix et al.,
2019), ktoré ľudia pociťujú vo vzťahu k zlepšeniu svojho správania vo vzťahu k životnému prostrediu. Medzi tieto bariéry možno zaradiť množstvo faktorov, od stále pomerne rozsiahleho klimatického skepticizmu (Whitmarsh, 2011), morálneho odpútania sa (Peeters et
al., 2019), vysokú mieru bezmocnosti (Landry et al., 2018), až po zdanlivú psychologickú vzdialenosť problému klimatickej zmeny (Loy& Spence, 2020). Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať najčastejšie psychologické bariéry v slovenskom kontexte a navrhnúť
a otestovať intervenciu na možné zníženie týchto bariér a zvýšenie intencií k pro-environmentálnemu správaniu.