Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Molekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidít
Program DŠ
biochémia II
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Nedávne výsledky vedeckého výskumu poukazujú na pozitívne účinky niektorých antioxidantov, napríklad prírodných flavonoidov, na KVS, vrátane ochranných účinkov voči tzv. ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu srdca a cievne funkcie. Väčšina týchto účinkov bola pozorovaná na mladých zdravých zvieratách, čo však nezodpovedá klinickej situácii, keď sa s ochoreniami KVS stretávame najmä u starších pacientov, ktorí zároveň trpia na rôzne komorbidity vrátane metabolických komorbidít, ako sú diabetes mellitus, hyperlipidémia či hypercholesterolémia. Cieľom práce bude preskúmať účinky vybraných prírodných antioxidantov (kvercetín, epikatechín) na I/R poškodeniu srdca, krvný tlak a funkciu ciev u starnúcich jedincov a u jedincov s metabolickými komorbiditami - hypertriglyceridémiou a diabetom II. typu. Ďalším cieľom práce bude odhaliť vnútrobunkové, ako aj medzibunkové mechanizmy pôsobenia týchto látok v kardiovaskulárnom systéme u starnúcich a jedincov s metabolickými komorbiditami, vrátane interakcií týchto mechanizmov s mechanizmami zahrnutými v procese starnutia a rozvoja vybraných komorbidít.