Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Molekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidít
Program DŠ
biochémia II
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Nedávne výsledky vedeckého výskumu poukazujú na pozitívne účinky niektorých antioxidantov, napríklad prírodných flavonoidov, na KVS, vrátane ochranných účinkov voči tzv. ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu srdca a cievne funkcie. Väčšina týchto účinkov bola pozorovaná na mladých zdravých zvieratách, čo však nezodpovedá klinickej situácii, keď sa s ochoreniami KVS stretávame najmä u starších pacientov, ktorí zároveň trpia na rôzne komorbidity vrátane metabolických komorbidít, ako sú diabetes mellitus, hyperlipidémia či hypercholesterolémia. Cieľom práce bude preskúmať účinky vybraných prírodných antioxidantov (kvercetín, epikatechín) na I/R poškodeniu srdca, krvný tlak a funkciu ciev u starnúcich jedincov a u jedincov s metabolickými komorbiditami - hypertriglyceridémiou a diabetom II. typu. Ďalším cieľom práce bude odhaliť vnútrobunkové, ako aj medzibunkové mechanizmy pôsobenia týchto látok v kardiovaskulárnom systéme u starnúcich a jedincov s metabolickými komorbiditami, vrátane interakcií týchto mechanizmov s mechanizmami zahrnutými v procese starnutia a rozvoja vybraných komorbidít.