Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie účinkov prírodných a syntetických látok in vitro a in vivo
Program DŠ
biochémia II
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Katarína Valachová , PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hyalurónan (HA), polysacharid s mólovou hmotnosťou niekoľko megaDaltonov, nachádzajúci sa vo všetkých tkanivách stavovcov. Pri zápalových ochoreniach sa vplyvom reaktívnych foriem kyslíka priemerná mólová hmotnosť HA signifikantne zníži. Roztoky HA s vysokou mólovou hmotnosťou sú používané pre in vitro štúdie degradačného pôsobenia voľných radikálov a oxidantov, ako aj pre štúdium protektívnych účinkov antioxidantov/liečiv v úlohe prevencie resp. chain-breaking degradácie makromolekúl HA. Látky syntetického pôvodu ako sú protizápalové liečivá, tzv. mitochondria-targeted antioxidants a prírodné látky, ktoré budú vykazovať antioxidačný účinok voči in situ degradácii HA, budú hodnotené voči a) in vitro oxidačnému poškodeniu bunkových línií a b) in vivo na kožných ranách ischemických králikov.