Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv pohlavných hormónov na vazoregulačnú úlohu sulfidovej signálnej dráhy u potkanov s metabolickými poruchami
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nedávne štúdie nášho laboratória poukázali na dôležitú vazoregulačnú úlohu sulfidovej signánej dráhy u animálnych modelov esenciálnej hypertenzie a hypertriglyceridémie. Výskum PhD. štúdia bude nadväzovať na tieto skutočnosti a bude skúmať participáciu sulfidovej signalizácie v rôznych metabolických poruchách a možnú úlohu pohlavných hormónov v regulácii cievneho tonusu v týchto podmienkach.