Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Účinok vybraných fytochemikálií (citrusových terpénov a flavonoidov) hodnotený v experimentálnej artritíde pomocou molekulárnych, histologických a klinických parametrov
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom bude: Štúdium terapeutického potenciálu vybraných látok prírodného pôvodu pre terapiu reumatoidnej artrítídy. V nadväznosti tiež skúmanie súvislosti medzi hladinami prozápalových markerov v plazme a vo vybraných tkanivách po podaní hodnotených fytochemikálií v dávkovej závislosti a ďalšími markermi, najmä klinickými ako aj s histologickými nálezmi. Použijú sa fytochemikálie extrahované z Citrus limon (limonum) a zvierací model artritídy indukovanej kompletným Freundovým adjuvans potkanom kmeňa Lewis. Študovanými zlúčeninami budú najmä cyklický terpén D-limonén, ale aj flavonoidy nobiletin a naringín. Antiartritický činok jednotlivých látok sa porovná s účinkom extraktu. V prípade, že sa nepreukáže dostatočný antiartritický účinok látok izolovaných z Citrus limon, alternatívne sa bude študovať extrakt z Nigella sativa a jeho hlavný komponent tymochinón.